woensdag, 04 juni 2014 07:29

Werkzaamheden groenonderhoud

Binnenkort starten in verschillende wijken diverse groenonderhoudswerkzaamheden. Op de planning staan (ruw) gras maaien, hagen knippen en later in het jaar het onderhoud van watergangen en rietoevers.

Als eerste worden vanaf begin juni hagen geknipt en divers maaiwerk verricht. Later in het jaar (vanaf medio september) wordt het knippen van de hagen herhaald en wordt er ook onderhoud aan watergangen en rietoevers gepleegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein. Er wordt gewerkt in de wijken De Grassen, De Mossen, De Meren, De Tuinen, De Landen en De Sporen. Uiteraard wordt bij de werkzaamheden de veiligheid van de verkeersdeelnemers in acht genomen. Zo worden onder andere loop- en fietsroutes van leerlingen gedurende het in- en uitgaan van de scholen zoveel mogelijk gemeden en worden de fietsroutes ook tijdens piektijden ontzien.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/groenonderhoud/