vrijdag, 20 juni 2014 08:31

Nieuwe wandel en fietsroutes Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe wandel en fietsroutes Nieuwe Hollandse Waterlinie Foto: Hans Geerlings

Ontdek de waterlinie te voet, per fiets en met de pont. Bent u op zoek naar een mooie fiets- of wandelroute dicht bij huis? Fiets of wandel dan één van de nieuwe VVV-routes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De routes voeren u door een prachtig afwisselend polder- en rivierenlandschap en langs de diverse forten en verdedigingswerken. Genieten van de waterlinie De wandelroute ‘Rondje Vreeswijk’ (10 km) is volledig verhard. Daardoor is deze ook geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. De wandelingen ‘Rondje Linielanding’ (10 of 16 km) en ‘Rondje Liniepontje’ (10 km) zijn gedeeltelijk onverhard. De Liniepont vaart op de Lek langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Werk aan de Groeneweg (Houten), Werk aan het Spoel (Culemborg) en Fort Everdingen (Vianen). Kijk voor actuele vaartijden op www.uiterwaarde.nl.

De fietsroute ‘Langs de Lek, Waterlinie en Liniepont’ loopt ook aan de noord- en de zuidkant van de Lek. Via het fietsknooppuntensysteem zijn vanaf het startpunt bij Streektransferium Linielanding twee afwisselende routes gemaakt door de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en Culemborg. De fiets- en wandelroutes zijn één van de activiteiten om een breed publiek te laten genieten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom worden samen met bewoners, ondernemers en grondeigenaren stapsgewijs activiteiten en arrangementen ontwikkeld. De samenwerking met verschillende partijen heeft geleid tot deze routes.

Folders en Apps De routefolders zijn verkrijgbaar bij de VVV Houten, VVV-i punt Fort bij Vechten (Bunnik) en Streektransferium Linielanding (langs de A27, afslag Nieuwegein). De wandelroutes zijn ook beschikbaar in de app ‘Wandelen’ (www.wandelen-in-nederland.nl/wp/). Vanaf half juli zijn alle wandelroutes ook voorzien van bewegwijzering.

Nieuwe Hollandse Waterlinie - Linieland

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. De Hollandse Waterlinie ligt tussen Muiden en de Biesbosch. Het was een militaire verdedigingslinie met water als wapen. In tijden van oorlog konden militairen stroken land onder water zetten. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940. Tegenwoordig is het een prachtige recreatiezone om in te wandelen, fietsen, varen, dineren en zelfs overnachten. Linieland is één van de zeven deelgebieden (Enveloppen) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat begrensd wordt door Utrecht, Nieuwegein, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek bij Houten.

Het landschap in Linieland wordt vaak omschreven als een ‘parel’ vanwege de landschappelijke openheid en de gaafheid van het verdedigingssysteem en de unieke objecten, bijvoorbeeld de unieke Plofsluis en fort Honswijk. Juist vanuit de historische samenhang van het waterliniesysteem ligt een integrale gebiedsontwikkeling voor de hand. In 2009 is onder aanvoering van de partijen van de Enveloppecommissie Linieland gestart met het opzetten en uitvoeren van verschillende projecten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in dit gebied als economische- en recreatieve drager verder te ontwikkelen. De waterlinie is daarmee herontdekt. Het ingenieuze systeem van sluizen, dijken en inundatiekanalen inspireert tot allerlei initiatieven.

De Linieland partijen werken al jaren samen met eigenaren, bewoners en andere betrokkenen aan de herkenbaarheid en instandhouding van dit cultureel en landschappelijk erfgoed. In de toekomst moet deze samenwerking met private partijen nog meer gaan leiden tot verrassende herbestemmingen van forten, recreatieve activiteiten en de herkenbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Linieland, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van dit unieke cultureel en landschappelijk erfgoed.