woensdag, 02 juli 2014 09:40

Informatieavond verkaveling de Steenen Poort-West

Op maandag 14 juli is er een informatieavond over de verkaveling van de Steenen Poort-West. In opdracht van de gemeente en ontwikkelaar Roosdom Tijhuis is er een ontwerp-verkaveling gemaakt voor de Steenen Poort-West.Het betreft de ontwikkeling van de voormalige hockeyvelden naast de Daalderslag.

Deze verkaveling, die tot stand is gekomen in overleg met het bewonersplatform De Steenen Poort, wordt op 14 juli toegelicht. Ook is er uitleg over de verdere procedure en inspraak rondom dit plan. De ontwikkelaar licht toe hoe hij de bouwactiviteiten met omwonenden gaat afstemmen. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt rond 21.30 uur afgesloten.

Meer informatie vindt u op de projectpagina van de Steenen-Poort. Met verdere vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jules Tonneijck van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 6392611.

Read moreĀ https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/informatieavond-verkaveling-de-steenen-poort-west/