woensdag, 02 juli 2014 13:22

Kick-off wijk De Hoven energieneutraal

Op maandag 7 juli is de kick-off van een energiescan in de wijk De Hoven/De Slinger. De gemeente en projectbureau Gebieden Energie Neutraal onderzoeken daar drie dagen lang hoe deze wijk energieneutraal kan worden. Duurzaamheid is de komende jaren een van de speerpunten van het Houtense gemeentebestuur.

Kick-off

De kick-off is om 9.30 uur in het oude politiebureau aan de Slinger 2. Het projectteam stelt zich voor en vertelt wat de energiescan inhoudt. Daarna gaat het team de wijk in, samen met wethouder Michiel van Liere, buurtbewoners en vertegenwoordigers van woningcorporatie Viveste en coöperatie Houtense Helden.

Verkenning

De wandeling is een verkenning van de wijk, waarbij onder andere wordt gekeken naar het soort huizen, hoe ze zijn gebouwd en de leefstijlen van de bewoners. Die avond is om 19.30 uur een presentatie van de eerste bevindingen. Op woensdagavond 9 juli om 19.00 uur is er een inloopavond waar wijkbewoners en andere geïnteresseerden in gesprek kunnen gaan over de eerste uitkomsten en ideeën.

Energieneutraal

‘Energieneutraal’ betekent dat de wijk zelf de energie levert die het verbruikt. Om dat te bereiken, kunnen we veel meer gebruik gaan maken van de natuurlijke energiebronnen om ons heen, zoals bijvoorbeeld zonne- energie. Maar de echte winst zit in het veel energiezuiniger maken van de woningen en gebouwen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het kan ook een hoop geld besparen.

Meedenken

Bij het maken van de energiescan kijken de onderzoekers niet alleen naar de techniek of naar het geld. Juist ook de mensen die in of direct rond De Hoven of De Slinger wonen en werken zijn belangrijk. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd mee te denken én de eerste stappen te zetten op weg naar een energieneutrale wijk.

Na de zomervakantie verkent de gemeente met de geïnteresseerden de verdere aanpak.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/kick-off-wijk-de-hoven-energieneutraal/