dinsdag, 15 juli 2014 17:00

Houten scoort goed in onderzoek Elsevier

Vorige week publiceerde weekblad Elsevier weer het onderzoek 'Beste gemeenten - waar is het goed wonen?'. Houten scoort als alles wordt meegenomen zeer goed en heeft daardoor beslag weten te leggen op de 22ste plaats. Het onderzoek werd weer door bureau Louter uitgevoerd.

Maar liefst 6.700 mensen werden middels een enquête om hun mening gevraagd, daarnaast werd informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt. Er werden 101 indicatoren onderzocht, verdeeld over 7 thema's: basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, economie en werk, groene en blauwe kwaliteit, rust en ruimte, harmonieus leefklimaat en bereikbaarheid.

Houten scoorde uitstekend op het onderdeel wonen plus werken, zo goed zelfs dat hier een eerste plaats werd behaald. Houten is daarmee de beste van alle 403 gemeenten. Zeker iets om trots op te zijn!

Houten scoort 'zeer goed' op: basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, economie en werk en harmonieus leefklimaat. Bereikbaarheid scoorde de kwalificatie 'goed'. 'Redelijk' scoort het thema groene en blauwe kwaliteit, 'zeer matig' was het oordeel bij "rust en ruimte". Al met al een rapportcijfer waar je mee thuis mag komen! Onderstaand geeft iets meer inzicht in hoe een en ander tot stand is gekomen.

Basisvoorzieningen

Voor wat betreft de basisvoorzieningen scoort Houten zeer goed als het gaat om voorzieningen voor kinderen (afstand tot basis- en middelbare school, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang). Ook de sport en fitnessvoorzieningen scoorden prima. Iets minder vonden de geênqueteerden de afstand tot de huisarts, apotheek en fysiotherapeut. Ditzelfde oordeel kreeg ook het winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen.

Plusvoorzieningen

De totaalscore was ook hier zeer goed: cultuur (nabijheid en verscheidenheid van musea, bioscopen, theaters), zorg (reistijd tot dischtbijzijnde ziekenhuis) en hoogwaardig onderwijs (nabijheid hogescholen en universiteiten) kregen de maximale score. Redelijk werd gescoord op het historisch decor (nabijheid van rijksmonumenten), aanwezigheid van horeca en luxe winkels.

Econonomie en werk

Dit onderdeel scoorde als gezegd maximaal waardoor een eerste plaats behaald werd. De score kwam tot stand door te kijken naar de kans op werk voor de inwoners van de gemeente. Het aantal arbeidsplaatsen voor hogeropgeleiden in de regio speelt hierbij een grote rol. De gemeente scoorde goed op economie waarbij naar maar liefst 40 indicatoren werd gekeken.

Groene en blauwe kwaliteit

Tot onze verbazing slechts de kwalificatie Redelijk. Oorzaak hiervoor is de minimale score (zeer matig) voor de nabijheid en verscheidenheid van terreinen voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Goed scoorden de afstand tot water (strand of binnenwateren) en 'groen en natuur'. Alles meegenomen dus eigenlijk een veel te lage score aangezien onze uitgestrekte gemeente zeer veel groen en natuur heeft. Dat we meer mogelijkheden willen voor recreatie wordt hiermee echter wel verklaard.

Rust en ruimte

Ook hier een score die in eerste instantie de wenkbrauwen doet fronsen: zeer matig. Hoe is deze kwalificatie tot stand gekomen: door te kijken naar de bevolkingsdichtheid, de woonruimte (aan de hand van huizen met minstens zes kamers), het gemiddelde perceeloppervlak van huizen, het ontbreken van files en parkeergelegenheid in de buurt. Ongetwijfeld waar dat Houten dan 'zeer matig' scoort, maar dacht u bij rust en ruimte ook aan het aantal kamers in, en het perceeloppervlak van uw woning?

Harmonieus leefklimaat

Hier scoort Houten weer maximaal; qua samenstelling bevolking, misdaad en verkeersveiligheid positieve reacties van de geínterviewden. Overlast door vernielingen, drugsoverlast, hondepoep, geluid, stank, buren en jongeren scoort een 'goed'. De saamhorigheid is 'matig' en is opgebouwd uit al dan niet prettig contact met de buren, verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving en het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet.

Bereikbaarheid

Hier scoort Houten 'goed' vanwege de gemiddelde afstand voor inwoners tot een provinciale weg of snelweg. Ook is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en het percentage treinreizigers meegenomen.

Financiële gezondheid

Dit oordeel (redelijk) is niet meegenomen voor de positie op de ranglijst. Meegenomen zijn de gemiddelde woonlasten (lager dan landelijk gemiddelde), nettoschuld (hoger), het eigen vermogen (lager), doorgeschoven lasten (hoger) en externe financiering (hoger).