zaterdag, 23 augustus 2014 00:00

3,4 miljoen euro extra voor inpassing Nieuwe Hollands Waterlinie

Voorbeeld van een kazemat Voorbeeld van een kazemat

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 2,5 miljoen euro uit voor de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op het bedrijvenpark ‘Het Klooster’ in Nieuwegein. De bijdrage komt bovenop de 7,2 miljoen euro die het Rijk al eerder beschikbaar stelde voor de compensatie van de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

De provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein dragen respectievelijk 0,5 miljoen en 0,4 miljoen euro bij.
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: ‘Wij voelen ons in de regio door het Rijk gesteund in de gezamenlijke aanpak om de NHW voor toekomstige generaties te behouden’.

Cultureel erfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd als UNESCO-werelderfgoed vanwege zijn unieke verdedigingssysteem van 85 km van Muiden tot aan de Biesbosch. Door de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis, de verbreding van het Lekkanaal en aanpassingen aan bedrijvenpark ‘Het Klooster’ wordt de NHW aangetast. Om de aantasting van de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal te compenseren, heeft de Minister al eerder € 7,2 miljoen beschikbaar gesteld. Verdergaande inpassingsmaatregelen op het terrein van het bedrijvenpark Het Klooster zijn echter nodig om de nominatie voor de UNESCO-werelderfgoedlijst te handhaven. Drie kazematten en sluisje langs het Lekkanaal worden verplaatst en er komt ruimte voor het doorlopende waterliniepad.  De hoofdverdedigingslijn en de openheid van het inundatieveld krijgen tevens meer ruimte in de nieuwe situatie. De  Nieuwe Hollandse Waterlinie lijn van 85 km blijft op deze wijze op eigentijdse manier beleefbaar en verbonden. De maatregelen hebben geen gevolgen voor ondernemers die een gereserveerde kavel hebben op het bedrijvenpark.

Optimale inpassing

De provincie Utrecht heeft samen met diverse omgevingspartijen, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente Nieuwegein, het regionale samenwerkingsverband Linieland en Rijkswaterstaat, een voorstel ontwikkeld voor een optimale inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de omgeving. Om dit plan uit te voeren is 3,4 miljoen euro nodig. Het ministerie vindt het belangrijk ruimte te bieden aan cultureel erfgoed, en draagt daarom 2,5 miljoen euro bij. Ook de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein dragen bij omdat zij waarde hechten aan de ontwikkeling van de NHW en het welslagen van de UNESCO nominatie.