dinsdag, 16 september 2014 00:00

Van Toekomstagenda naar Toekomstvisie voor Houten 2025

Met de thema’s uit de Toekomstagenda Houten 2025 gaan we de dialoog aan om tot de Toekomstvisie Houten 2025 te komen. Inwoners krijgen daarbij een belangrijke rol.

Een nieuwe toekomstvisie Houten 2025 is belangrijk omdat er in 2025 veel veranderd zal zijn. Dat komt door ontwikkelingen zoals vergrijzing, digitalisering, flexibilisering, duurzaamheid en de economische situatie. Deze trends hebben invloed op hoe we in Houten wonen, werken, leren, recreëren, ondernemen en voor elkaar zorgen. De Toekomstvisie Houten 2025 vormt een kompas waarmee we op ontwikkelingen kunnen inspelen. Zo kunnen we in onverwachte situaties beter en sneller reageren en bij bezuinigingen verstandige keuzes maken.

Van agenda naar visie

In januari 2014 is met inbreng van de inwoners van Houten de Toekomstagenda Houten 2025 opgesteld. In de toekomstagenda zijn de kernwaarden van Houten en de belangrijkste vraagstukken, kansen en dilemma’s voor de toekomst van Houten op een rij gezet. Deze agenda is de basis voor de dialoog over de keuzes die we moeten maken. Het nieuwe college wil daarbij graag gebruik maken van zijn nieuwe bestuursstijl, waarbij inwoners het meer voor het zeggen hebben.

Dag van de toekomst en inwonersraad

De Toekomstvisie geeft aan hoe we Houten in 2025 voor ons zien. Door samen na te denken over wat we willen in Houten, en elkaar te inspireren met ideeën ontstaat een actielijst. Dat is het doel van de Dag van de toekomst, op zaterdag 29 november. Aan deze dag mogen alle inwoners van Houten deelnemen. Er komt ook een vertegenwoordigende inwonersraad, die een belangrijke rol krijgt.

Co-creatie

De gemeente wil de Dag van de toekomst en het werken met een inwonersraad graag tot een succes maken, maar kan dat niet alleen. De burgemeester en de wethouders vragen daarom aan inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om mee te doen aan de Dag van de toekomst. Bijdragen kan bijvoorbeeld door het delen van kennis en expertise, of het bieden van faciliteiten als locatie, techniek, catering, gespreksleiders et cetera.