maandag, 15 september 2014 00:00

Medicijn uit snoeiafval

Medicijn uit snoeiafval Algemeen Dagblad

De gemeente heeft onlangs een pilot uitgevoerd met de inzameling van taxussnoeisel uit de openbare ruimte. Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor inwoners om taxussnoeisel op een centrale plaats in te leveren.

Uit het taxussnoeisel wordt door verschillende bewerkingen een middel gewonnen dat wordt gebruikt bij chemokuren tegen kanker. Na een artikel in het Algemeen Dagblad hierover, informeerden verschillende inwoners van Houten naar de mogelijkheid om hun eigen taxussnoeisel op het afvalscheidingsstation apart in te leveren.

Voordelen

Deze vragen brachten de gemeente op het idee het taxussnoeisel in openbare ruimten beschikbaar te stellen. Voor de proef heeft een extern bedrijf de afgelopen weken de taxushagen op de begraafplaats aan de Prinses Ireneweg en Oud Wulven gesnoeid. Normaal gesproken snoeit de gemeente deze hagen zelf. Het bedrijf nam direct het snoeisel mee zodat het kon worden verwerkt. Deze samenwerking bood voor beide partijen voordelen: de gemeente leverde een bijdrage aan een grondstof voor een medicijn en de gemeentelijke taxushagen zijn gratis en vakkundig geknipt.