dinsdag, 07 oktober 2014 00:00

Houten is de 66e JOGG gemeente

Op woensdag 8 oktober werd het convenant JOGG ondertekend door wethouder Geerdes. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht.

De gemeente Houten wil graag gezonde inwoners en overgewicht is een groeiend probleem.

Om dit probleem aan te pakken wil de gemeente een gezonde leefstijl stimuleren. Vooral onder jongeren is de ongezonde keuze, bijvoobeeld voor een patatje in de sportkantine, snel gemaakt. De gemeente wil in samenwerking met diverse partijen, waaronder Sportpunt Houten het overgewicht onder jongeren terugdringen. Met de ondertekening van het convenant JOGG is de eerste stap voor een gezonde gewicht onder jongeren gezet