maandag, 13 oktober 2014 00:00

Rondvraag VVD over verkeerslichtafstelling Rondweg

Onnodig wachten bij verkeerslichten zorgt voor ergernis bij automobilisten, zorgt voor onnodig brandstofverbruik en is slecht voor de doorstroming. In de nachtelijke uren is dit laatste punt minder relevant maar zorgt het wel voor onveilige situaties omdat hierdoor rood licht wordt genegeerd met gevaarlijke situaties als gevolg.

Daarom stelde de VVD fractie op 11 mei 2013 schriftelijke vragen aan het college. Gevraagd werd of het college actie kon nemen om slecht afgestelde verkeerslichten beter af te stellen. Ook werd gevraagd of de verkeerslichten in de nachtelijke uren ‘op oranje’ gezet kunnen worden zodat men niet onnodig hoeft te wachten maar zelf kan beoordelen of er veilig doorgereden kan worden. 

Op 26 juni 2013 ontving de VVD fractie antwoorden op de schriftelijke vragen. Hierin gaf het college aan dat de haalbaarheid wordt onderzocht om de wachttijd voor verkeersregelinstallaties te verminderen door verkeerslichten tussen 23:00 en 06:00 uur op knipperen te zetten bij de daarvoor geschikte ‘inprikkers’. Daarmee kan onnodig wachten vanuit allerlei richtingen worden voorkomen. Het college stelde dat vanuit het oogpunt van veiligheid en wachttijden acceptabele locaties zijn: De Slag, De Camp, De Borch, De Gaarde, De Hoeve, De Haag, Koppeling-Oost, Het Gras, De Rede, Koppeling-West, Dorpsstraat, De Poort en de Veerwagenweg.

Omdat er nog geen aanpassingen waren geconstateerd stelde de VVD fractie vervolgvragen op 2 maart 2014. Gevraagd werd of het haalbaarheidsonderzoek inmiddels was afgerond en wat de conclusies waren. Het college antwoordde dat het onderzoek gereed was. Ten aanzien van het op ‘oranje gaan’ van de verkeerslichten in de nachtelijke uren werd gesteld dat dit inderdaad uitgevoerd kon en ging worden. Om kosten te besparen zou dit gecombineerd worden met het reguliere onderhoud. Aangegeven werd dat dit naar verwachting uitgevoerd zou gaan worden in het derde kwartaal van 2014.

Inmiddels is het vierde kwartaal ingegaan en is geconstateerd dat er nog geen aanpassingen zijn gedaan en de verkeerslichten in de nachtelijke uren nog steeds niet oranje knipperen.
De VVD fractie wil daarom graag van het college horen:

  1. Waarom is de voorgestelde wijziging nog niet doorgevoerd?
  2. Wanneer gaat dit wel plaatsvinden?