vrijdag, 31 oktober 2014 00:00

Bemiddelaar nodig om Odijkseweg veiliger te maken

De Odijkseweg is een smalle fietsstraat. Om deze smalle fietsstraat te ontlasten van het intensieve autoverkeer, is in het verleden tot twee keer toe zonder resultaat gepleit voor een directe aansluiting van het winkelpark op de Rondweg.

Vrijwel de gehele gemeenteraad, behalve de fractie van de ChristenUnie heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de veiligheid op de Odijkseweg te vergroten. Hiervoor wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld.

De Odijkseweg is een smalle fietsstraat waar intensief autoverkeer is dat beweegt van en naar een tuincentrum en winkelpark de Dikke Boom. Zowel tuincentrum als winkelpark zijn flink gegroeid en trekken autoverkeer uit andere delen van Houten aan.

De afgelopen maanden is er verkennend gesproken met de ondernemers en buurtbewoners om de jarenlange verkeersproblemen opnieuw te bekijken. Hieruit blijkt dat er onderling wantrouwen is, waaronder naar de gemeente Houten die ook partij is.

Onafhankelijke bemiddelaar

De acht politieke fracties pleiten nu voor onafhankelijke bemiddelaar, die met bewoners, ondernemers en gemeente op zoek gaat naar creativiteit en duurzame oplossing. Doel is dat de Odijkseweg veiliger wordt en de buurt een prettige werk- en leefomgeving wordt. De ondernemers zijn bereid om de helft van de kosten voor deze bemiddelaar te betalen.

Het is de bedoeling begin volgend jaar te starten met de gesprekken en in mei de resultaten te presenteren. In december passeert dit voorstel de gemeenteraad, waar het gezien de overgrote meerderheid zeker wordt aangenomen.