zondag, 02 november 2014 00:00

Nieuwe Hollandse Waterlinie werpt vruchten af

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt steeds meer een recreatieve hotspot. Dat werd duidelijk tijdens een werkbezoek van de Utrechtse Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en de wethouders Herman Geerdes (Houten), Johan Gadella (Nieuwegein) aan de waterlinie op vrijdag 31 oktober.

Zij bekeken de resultaten van het samenwerkingsverband Linieland. Dankzij de samenwerking tussen overheden, gebiedspartijen, ondernemers en vrijwilligers kunnen recreanten de Nieuwe Hollandse Waterlinie herontdekken

Meer voorzieningen

Veel forten in de regio waren verborgen en ontoegankelijk. Nu worden ze opengesteld of hebben ze een nieuwe functie gekregen, zoals Wijnfort Jutphaas in Nieuwegein en het Werk aan de Groeneweg in Schalkwijk. Ook zijn voorzieningen aangelegd om de forten te voet, per fiets of vanaf het water te bezichtigen. Zo vaart in de zomermaanden de Liniepont over de Lek. Ook zijn nieuwe fiets- en wandelroutes uitgezet. Verder kan de recreant bij het streektransferium De Linielanding sinds kort fietsen en kano’s huren. Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.hollandsewaterlinie.nl.

Verrassende ontwikkelingen

De komende tijd worden nog meer concrete resultaten zichtbaar. Werk aan de Korte Uitweg wordt nu herontwikkeld tot theehuis en kampeerterrein. In mei 2015 gaat de fietsbrug bij de Plofsluisbrug tussen Houten en Nieuwegein open. Voor het fortterrein aan de Overeindseweg wordt nu een nieuwe functie gezocht: dit terrein is in de openbare verkoop gekomen. Pennarts, Geerdes en Gadella kwamen aan het eind van hun werkbezoek tot de conclusie dat de samenwerking in het gebied leidt tot verrassende herbestemmingen van forten en recreatieve activiteiten, nu en in de toekomst.