dinsdag, 04 november 2014 00:00

Zorg voor kinderen en jongeren in Lekstroomgemeenten in 2015 gewaarborgd

Op 28 oktober 2014 hebben alle colleges van de Lekstroomgemeenten (Houten, Nieuwegein, Vianen, Lopik en IJsselstein) ingestemd met de inkoop van jeugdhulp in 2015. Hiermee zetten de gemeenten een belangrijke stap om de zorg voor onze kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers in 2015 goed te organiseren.

Hiermee is geregeld dat kinderen die in 2015 zorg nodig hebben, die ook krijgen.

Contracten verstuurd

Voor 1 november zijn de contracten aan zorgaanbieders verstuurd. Het gaat om zorgaanbieders die Jeugd en Opvoedhulp leveren (de voormalig provinciale zorgaanbieders), aanbieders van Jeugd GGZ hulp en hulp voor Kinderen met een Beperking. In totaal is hiermee voor de gezamenlijke Lekstroomgemeenten een bedrag van 27 miljoen euro gemoeid.

Budget onder druk

In juli van dit jaar hebben alle zorgaanbieders budgetbrieven ontvangen. Hierin stond op welk bedrag en onder welke voorwaarden de zorgaanbieders konden rekenen voor 2015. In augustus bleek dat we minder geld van het Rijk krijgen dan waar we eerder vanuit gingen. Dat betekent dat een deel van de aanbieders gemiddeld 13% lager uitkomt dan verwacht. We zijn met de zorgaanbieders, collega gemeenten en het ministerie van VWS in gesprek wat er nodig is om de open eindjes goed te regelen.

Einde aan onzekerheid

De Lekstroomgemeenten hebben begrip voor de onzekerheid en onrust die is ontstaan onder ouders met kinderen die zorg nodig hebben en onder zorgaanbieders. Het is een omvangrijke verandering voor een kwetsbare doelgroep. Er is een hoop werk verzet om te zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, die straks ook krijgen. Daarnaast is het zo dat we pas heel laat de gegevens krijgen van kinderen die zorg en ondersteuning ontvangen. In november ontvangen we de eerste gegevens van alle cliƫnten. Zodra die gegevens bekend zijn bij de gemeenten, leggen we zo snel mogelijk contact.

Zorg dichtbij

In de Lekstroomgemeenten wordt op een nieuwe manier samengewerkt, met de inzet van sociale wijk- of buurtteams. De zorg wordt daarmee dichter bij de mensen georganiseerd, laagdrempelig en met minder zorgverleners rondom een gezin. Daar wordt nu al volop ervaring mee opgedaan en daar gaan we in 2015 ook onverminderd mee door.