vrijdag, 30 november 2012 12:10

Kinderen van de Vlinder bezoeken fort de Bilt

Op 27 november togen twee groepen 8 van RK Basisschool de Vlinder uit Houten naar Fort de Bilt. Daar werden ze verwelkomd door educatief medewerker Durkje Post. De kinderen kregen uitleg over de verdedigingslinie van de Hollandse waterlinie, waarvan fort de Bilt deel uitmaakte.

In Fort de Bilt zijn tijdens de tweede wereldoorlog mensen uit het verzet uit Utrecht geëxecuteerd.

Stichting Vredeseducatie legt een verband tussen gedrag in de tweede wereldoorlog en nu. In de tweede wereldoorlog waren Joden, gehandicapten, homo’s en zigeuners de zondebok en waren er ook meelopers en mensen die in verzet kwamen. In het fort is een educatieve route opgezet die kinderen zelf laat nadenken en niet blind te varen op wat je van anderen hoort of in de krant leest. Kinderen zijn ook wel eens als toeschouwer getuige van pestgedrag. Zij krijgen het advies om er niet mee rond te blijven lopen, maar erover te praten met anderen om zo te kijken wat je eraan kunt doen. Want het voelt niet goed om toe te kijken en niets te doen.

Een leerzame ochtend voor de kinderen van de Vlinder. Waar ze leerden over de geschiedenis van deze regio en dat het altijd verstandig is om goed na te denken en zelf een mening  te vormen.

Read more http://www.omroephouten.nl/Houten/kinderen-van-de-vlinder-bezoeken-fort-de-bilt.html