dinsdag, 25 november 2014 00:00

Jachtverbod op plaagdieren door vogelgriep

In verband met de vogelgriep heeft het ministerie van Economische Zaken een jachtverbod op alle dieren ingesteld.

Het verbod geldt voor het vangen en doden van alle in het wild levende dieren, met uitzondering van dieren die de luchtvaart hinderen.

Door het jachtverbod is ook de bestrijding van plaagdieren voorlopig verboden. Het ministerie heeft aangegeven dat de maatregel waarschijnlijk tot medio december van kracht blijft.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Piet Miltenburg of Dennis Wildenbeest van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via (030) 63 92 611.