woensdag, 26 november 2014 00:00

Compensatie hoge zorgkosten voor minima

De gemeente Houten vindt het belangrijk om de toegang tot betaalbare zorg voor minima te waarborgen. De gemeenteraad heeft daarom op 25 november ingestemd met een nieuwe en uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen.

De inkomensgrens van de ziektekostenverzekering gaat omhoog van 110% naar 150% van het sociaal minimum. De gemeente maakt het hiermee mogelijk om de verzekering aan een bredere doelgroep aan te bieden. Daarnaast krijgen de minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een gemeentelijke bijdrage in de premie.

Toegankelijker en betaalbaar

Via de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis kunnen mensen met een laag inkomen met korting een zorgverzekering afsluiten. Daarnaast komen zij in aanmerking voor een gemeentelijke tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering. De verzekerde kan kiezen uit twee pakketten voor de aanvullende verzekering: een middenvariant en uitgebreide variant. De gemeentelijke bijdrage voor het middenpakket is € 16,40 en voor het uitgebreide pakket € 30,-. Het uitgebreide pakket biedt dekking voor ongeveer 95% van de meest voorkomende meerkosten onder chronisch zieken en gehandicapten. Voor compensatie in de premie van de basisverzekering kunnen mensen een verzoek om zorgtoeslag indienen bij de Belastingdienst.

Rijk schrapt compensatieregelingen

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra zorgkosten. Het Rijk heeft de landelijke compensatieregelingen voor deze groep mensen beëindigd. Zij konden daarvoor eerder een compensatie krijgen via de regeling Compensatie eigen risico (Cer) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Dit betekent dat de Cer dit jaar niet meer wordt uitgekeerd. De Wtcg wordt in het najaar van 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen via het uitgebreide aanvullende pakket compensatie voor hun (vaak hoge) kosten.

Meer informatie

Alle mensen die nu al een collectieve ziektekostenverzekering hebben, krijgen van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) een brief over de veranderingen. Daarnaast krijgen ook alle mensen die in 2013 Cer of Wtcg kregen en de antwoordkaart hebben ingestuurd, een brief van de gemeente over het nieuwe aanbod. Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering kijk dan op www.gezondverzekerd.nl/menzis of www.wil-lekstroom.nl. Of bel met de klantenservice van WIL via 030 - 702 23 00. De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.