woensdag, 17 december 2014 11:26

Houten sluit aan bij regionale belastingsamenwerking

De gemeenten Houten, Nieuwegein, Zeist, Bunnik en Lopik treden per 1 januari 2015 toe tot de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU zal namens deze gemeenten de heffing en invordering van de lokale belastingen gaan uitvoeren.

Inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten ontvangen voortaan één gecombineerde aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen.

De BghU bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenwerkingsverband op het gebied van waterschaps- en gemeentelijke belastingen tussen hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht en De Bilt.

Ook stelt de BghU de hoogte van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarden) vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. De gemeenten en het waterschap zijn zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen.

Gecombineerde aanslag

Met ingang van 1 januari 2015 treden de gemeenten Houten, Nieuwegein, Zeist, Bunnik en Lopik toe tot de BghU. Inwoners en bedrijven van deze gemeenten hebben voortaan voor de lokale belastingen nog maar met één organisatie te maken: de BghU.

De BghU verstuurt één gecombineerde aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen naar inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten. Voor inwoners en bedrijven buiten de deelnemende gemeenten geldt dat zij alleen voor hun waterschapsbelastingen zaken doen met de BghU.

Efficiënter

Voor de nieuwe deelnemende gemeenten levert de samenwerking voordelen op. Er is één organisatie voor inwoners en bedrijven waar ze terecht kunnen met vragen op het gebied van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en de WOZ. Ook is het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem efficiënter. Door de schaalvergroting en vooral door van de afzonderlijke processen één proces te maken, ontstaat op termijn een structurele besparing.

Alle belastingmedewerkers van de nieuwe toetreders komen per 1 januari 2015 in dienst van de BghU.

Loket

Via het digitaal loket op www.bghu.nl kan iedereen zijn/haar waterschaps- en/of gemeentelijke belastingzaken regelen. Bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken. Ook kan men terecht bij de bezoekersbalie van de BghU, in Stadskantoor Utrecht aan het Stadsplateau 1.

In de periode waarin de belastingaanslagen worden verzonden, doorgaans in februari, opent BghU een tijdelijke balie in het gemeentehuis van Houten. Hier kunnen inwoners van de gemeente op afspraak terecht met vragen over belastingen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de BghU www.bghu.nl. Inwoners en bedrijven van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Zeist, Bunnik en Lopik kunnen met specifieke vragen over hun gemeentebelastingen nog tot 1 januari 2015 terecht bij hun eigen gemeente.