maandag, 15 december 2014 11:23

Nieuw beleid gewasbescherming en ruimtelijke ordening

De gemeente ontwikkelt nieuw beleid over gewasbescherming en ruimtelijke ordening. Dat gaat vooral over afstanden en maatregelen tussen fruitboomgaarden en naastgelegen gevoelige functies, zoals woningen.

In de volksmond is dit beter bekend als spuitzones. Dit nieuwe beleid staat nu in een ontwerpnota. Deze nota is vrijgegeven voor inspraak.

Maatwerk

De gemeente maakt in het nieuwe beleid een onderscheid tussen bestaande situaties en nieuwe situaties. Het nieuwe beleid heeft geen gevolgen voor bestaande situaties. Voor nieuwe situaties wil de gemeente via maatwerk een aanvaardbaar woon- en leefklimaat garanderen. De ontwerpnota beschrijft hoe de gemeente dit wil doen.

Inspraak

De ontwerpnota ligt ter inzage voor inspraak van 18 december a.s. tot 29 januari a.s. Op maandag 12 januari 2015 is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe beleid. Deze vindt plaats vanaf 20.00 uur in Cultureel Centrum ‘De Wiese’ in Schalkwijk. De gemeente vertelt dan meer over de totstandkoming van de ontwerpnota en over de belangrijkste punten van het nieuwe beleid. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Meer informatie

De ontwerpnota kunt u digitaal raadplegen. Er is ook een samenvatting van het nieuwe beleid beschikbaar. Aanmelden voor de informatieavond op 12 januari kan via een aanmeldformulier of telefonisch via (030) 63 92 611.