vrijdag, 26 december 2014 18:52

VVD terugblik 2014: Het jaar is op z'n eind: tijd voor een terugblik

Door Eef Stiekema, 27 december 2014.

Het jaar is bijna voorbij, traditiegetrouw dus tijd om eens terug te kijken: wat gebeurde er vanuit het perpectief van de VVD fractie in 2014?

Het is onmogelijk om hier volledig te zijn, 2014 was een jaar waarin veel gebeurde! Al in januari was er op persoonlijk vlak een grote verandering: VVD raadslid Perjan Moors verruilde de gemeenteraad van Houten in voor de Tweede Kamer in Den Haag. Hierdoor werd Ruud Vis al voor de verkiezingen van maart gemeenteraadslid. Deze verkiezingen zouden overigens voor VVD Houten niet het gewenste resultaat opleveren. Hoewel het resultaat beter was dan de landelijke trend werd er helaas toch een zetel verloren. De VVD fractie ging vanaf maart verder met vier fractieleden. Ronald Verbeek nam na 12 jaar raadslidmaatschap afscheid; hij gaf het stokje graag over aan een nieuwe generatie.

De onderhandelingen na de verkiezingen leidden er uiteindelijk toe dat D66, VVD, CDA en PvdA een nieuw college vormden. Herman Geerdes werd weer wethouder voor de VVD. In de raad weet de VVD zich vanaf dat moment vertegenwoordigd door Eef Stiekema (fractievoorzitter), Yvonne van Dijk, Marcel Dagniaux en Ruud Vis. De fractie wordt gecompeteerd door de commissieleden Robert Paling, Geert Renia en Jan Rinkel.

Het collegeprogramma heeft vier speerpunten: Duurzame Kwaliteit, Sociale Kracht, Vernieuwend Bestuur en een Gezonde Financiële Basis. VVD Houten is blij met het collegeprogramma omdat er veel liberale thema's in zijn verwerkt. Zonder volledig te zijn noemen we er enkele: eigen verantwoordelijkheid nemen (de transformatie van “een gemeente die alles voor je regelt, naar de gemeente die helpt om dingen voor elkaar te krijgen"), meer vrijheid voor ondernemers (ruimere openingstijden van horeca en winkels), goed voorbereid zijn op de komende transities (Jeugd, Zorg en Participatie) waarbij ook weer veel eigen verantwoordelijkheid wordt gevraagd en financiële degelijkheid. Dit alles met een vernieuwend bestuur dat ruimte geeft aan ondernemersschap en maatschappelijk initiatief. Het is nu aan de politiek om meer 'los te laten' zodat initiatiefnemers kunnen gaan realiseren. Het bleek voor sommige raadsfracties af en toe erg moeilijk om deze afstand te nemen. Wat als het initiatief overlast veroorzaakt? Hoeveel overlast is dan acceptabel? De regelreflex kwam vaker dan ons lief was bij andere partijen naar boven drijven.

Een andere manier waarop inwoners betrokken werden bij de politieke besluitvorming was het doen van een rondetafelgesprek op locatie. Deze werd voorafgegaan door een schouw door de betreffende wijk. Op deze manier kon iedere geïntereseerde inwoner de raads- en commissieleden uitleggen welke zorgen er waren en wat eventuele alternatieven inhielden. Behandeling van bestemmingsplannen worden vaker goed bezocht, zo was de raadzaal afgeladen vol bij de behandeling van de herontwikkeling locatie Bogermanschool. Er viel duidelijk iets te kiezen! Bij alle raadsvoorstellen hebben we naast het lezen van de stukken gesproken met direct betrokkenen om ons een zo goed mogelijk beeld te vormen van de effecten van deze voorstellen. Deze informatie, ons gezond verstand in combinatie met ons liberaal kompas hielp ons bij het bepalen van ons standpunt. Of het nu bij de Bogermanschool was, de Korenmolen, andere bestemmingsplannen, de ontsluiting van Hofstad III of welk raadsvoorstel dan ook: we horen graag hoe u er over denkt.

Nieuw dit jaar was de 'Dag van de Toekomst': er werd samen met inwoners nagedacht over hoe Houten er in 2025 uit moet komen te zien. Het werd een inspirerende bijeenkomst waar de richting snel duidelijk werd. Houten moet een innovatieve plaats zijn waar geen ruimte meer is voor grootschalige bouw. VVD Houten was blij dat op deze dag als een van meestgenoemde irritaties werd genoemd dat verkeerslichten 's nachts verkeer regelen terwijl er geen verkeer is. Wij hadden vorig jaar mei al schriftelijke vragen gesteld met het voorstel de verkeerslichten 's nachts op oranje te laten knipperen. Op 3 december was het dan zover: er werd een pilot gestart met vier kruispunten, bij succes volgen er meer.

De laatste actie van het jaar van VVD Houten was voor het wegnemen van beperkingen op koopzondagen. Tot twee keer toe werd geflyerd op Het Rond met de boodschap dat ondernemers en winkelend publiek zelf wel kunnen uitmaken wanneer de winkels open kunnen. Daar heeft men de overheid niet voor nodig. Begin volgend jaar zal er een raadsvoorstel in de raad behandeld worden waarin dit geregeld wordt.

In dit document staan deze en andere gebeurtenissen nog een keer op een rijtje.

Voor 2015 blijft er nog genoeg te doen om Houten nog liberaler te maken. Wij horen het graag van u als u hier ook ideeën voor heeft of er aan wilt bijdragen!

Wij wensen u alvast een gelukkig, gezond en liberaal 2015 toe!

Het VVD jaar 2014 in vogelvlucht