maandag, 29 december 2014 13:43

Drie plannen voor woningbouw op De Slinger

Het college van burgemeester en wethouders heeft drie plannen geselecteerd voor woningbouwontwikkeling op De Slinger. Uit alle inzendingen scoorden deze plannen het hoogste op de gestelde criteria.

De plannen zijn afkomstig van Florie Projectontwikkeling bv uit Nieuwegein, Kalliste Woningbouwontwikkeling bv. uit Naarden en MBB ontwikkeling uit Maarsen. De omwonenden bepalen welk plan wordt gebouwd.

Omwonenden kiezen hun favoriete plan

De komende weken gaan de drie ontwikkelaars hun voorstel voor woningen op de plek van de voormalige Regenboogschool verder uitwerken. In maart 2015 lichten zij hun plan toe in een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Vervolgens kiezen de direct omwonenden met een enquĂȘte hun favoriete plan. Het plan met de meeste stemmen wint. De ontwikkelaar met het winnende plan mag dit bouwen.

Scoringscriteria

De beoordelingscommissie heeft de plannen gescoord op vier criteria:

 • inpassing in de omgeving
  De mate waarin het plan aansluit bij de huidige verkeerstructuur en parkeerdruk in de omgeving.
 • steun bij omwonenden en omliggende instellingen
  De mate waarin het plan rekening houdt met de belangen van omwonenden en omliggende instellingen.
 • duurzaamheid
  Hoe energieneutraler het plan, hoe hoger de score op dit onderdeel.
 • vraag-gestuurd bouwen
  De mate waarin het plan voorziet in de Houtense woningbehoefte

De drie geselecteerde plannen:

- Florie Projectontwikkeling
- Kalliste Woningbouwontwikkeling
- MBB Ontwikkeling

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkelingen aan De Slinger vindt u op de speciale projectpagina. Hier staat ook informatie over het selectieproces voor de woningbouwontwikkeling.