dinsdag, 04 december 2012 14:00

Proef mobiele composteerinstallatie, blijkt leerzame theateract

Op zaterdag 1 december jl. doken onverwachts een vrouw op stelten, een man en een mobiele composteerinstallatie in het centrum van Houten op. De aanvankelijk aangekondigde proef met de installatie bleek een leerzame theateract te zijn. Volwassen en kinderen konden met eigen ogen zien en ook voelen hoe ter plekke compost en groene stroom van groente- fruit- en tuinafval (GFT) werd gemaakt.

Doe meer met afval logoHiermee wilden de acteurs en gemeente laten zien dat het scheiden van afval echt zinvol is, omdat het grondstoffen oplevert voor nieuwe producten.  Als het GFT eenmaal in de groene container zit, raken de inwoners van Houten vaak het zicht er op kwijt. Het verwerkingsproces van het GFT kost dan nog een aantal weken en gebeurt op afstand. Om het recyclingproces van GFT voor de inwoners meer inzichtelijk te maken en hen het belang van GFT-scheiding te laten inzien, is deze theateract uitgevoerd. En dat blijkt nog steeds nodig, omdat nog ruim 20% van het restafval in Houten uit GFT bestaat. 

Groene stroom en compost uit GFT

De act vond plaats op Het Rond in het centrum van Houten en was erg in trek bij ouders en kinderen. Zij konden met eigen ogen zien en zelfs voelen hoe van GFT groene stroom en compost werd gemaakt. In werkelijkheid gaat al het apart ingezamelde GFT-afval van Houten en alle andere Utrechtse gemeenten naar afvalrecycler VAR in Gelderland. Het gaat jaarlijks om circa 100.000 ton GFT. Hiervan maken ze bij VAR compost, biogas en groene stroom. Dit levert een jaar lang energie en warmte op voor het gehele bedrijf en nog eens 4000 woningen. Bovendien komt er hierdoor 8000 ton minder C02, een broeikasgas, in onze atmosfeer.

Spaarlamp, energiemeter of minikliko

Tijdens de act met de mobiele composteerinstallatie was er een mooi samenspel tussen de acteurs, kinderen en volwassen. Daarbij werd ook hun kennis getest over het hoe en waarom van afvalscheiding en specifiek over het scheiden van GFT. Zij die twee of meer vragen goed hadden, wonnen een spaarlamp, energiemeter of minikliko. Deze prijzen waren bewust gekozen om de link te leggen dat energie en compost van GFT worden gemaakt.

Scheid je afval en voorkom verspilling

De mobiele Theateract op het Rond met mobiele composteerinstallatiecomposteerinstallatie maakt onderdeel uit van de provinciebrede campagne ‘Doe meer met afval’. Daarmee wil de gemeente Houten laten zien dat het scheiden van afval zeer de moeite waard is. Afval is voor het grootste deel namelijk geen afval maar juist een grondstof voor nieuwe producten. In dit geval groene stroom en compost. Bovendien bespaart afval scheiden kosten. Met andere woorden het NIET scheiden van je afval is verspilling van waardevolle stoffen. Want al het afval dat in de grijze container belandt, kan nooit meer gerecycled worden. 

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1597/