vrijdag, 09 januari 2015 11:19

Nieuwjaarstoespraak burgemeester De Jong 2015

Houten - In zijn nieuwjaarstoespraak op 8 januari 2015 gaat burgemeester Wouter de Jong voorop in het nemen van verantwoordelijkheid. Hij pleit voor opvang van een nieuwe stroom asielzoekers in Houten en hij wil een sterke ombudsman/-vrouw waar burgers terecht kunnen als zij vinden dat de gemeente steken laat vallen.

De Jong: “Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel vluchtelingen geweest als op dit moment. Het gaat echt om vele miljoenen die van huis en haard zijn verdreven. Vaak wanhopig op zoek naar wegen om te overleven. Denk maar aan de hartverscheurende drama’s die zich op de Middellandse Zee afspelen. Wat is onze reactie hierop? Trekken we ons terug in onze relatief veilige cocon? Of openen we onze ogen en harten voor mensen in nood? Zoals vele gemeenten is ook Houten eind vorig jaar benaderd door het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Het COA heeft ons verzocht mee te denken over opvangmogelijkheden voor vluchtelingen. Ik ben geneigd daar positief op te reageren. Houten heeft een goede en warme reputatie als het gaat om de huisvesting en begeleiding van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Onze samenleving is betrokken en saamhorig, we hebben goede voorzieningen. Wellicht is er ook in onze gemeente een geschikte en gedragen locatie voor de opvang van asielzoekers. . Uiteraard is het belangrijk en noodzakelijk dat daar politiek en maatschappelijk draagvlak voor bestaat. We gaan het de komende tijd ontdekken.”

Hij gaat verder over de nieuwe taken die bij de gemeente terecht komen op gebied van jeugd, zorg en werk: “De gemeente komt in een nieuwe rol. In veel opzichten komen we dichter bij inwoners te staan. Onze keuzes gaan nog directer invloed uitoefenen op levens van mensen. En dat leidt tot lastige dilemma’s. Want hoe gaan we om met privacy nu wij, of zorguitvoerders námens ons, veel meer achter de voordeur komen. Hoeveel informatie over iemand heb je nodig om een integrale aanpak te kunnen waarmaken? Hoe voorkom je dat maatwerk het meten met twee maten wordt? Jeugd, zorg, werk. Het gaat om kwetsbare zaken en personen. Dat laadt een grote verantwoordelijkheid op ons. Hoe bouwen we ook vertrouwen op bij de inwoners die van ons afhankelijk zijn?”

 Hierbij pleit hij voor een persoonlijke overheid en het invoeren van een sterke lokale ombudsfunctie. De Jong: “Een overheid die zo sterk in de levens van individuele personen kan ingrijpen heeft tegenmacht nodig. Daar hebben we natuurlijk de gemeenteraad voor, maar die kan niet of nauwelijks op individuele situaties ingaan. Een krachtige ombudsman of –vrouw waar de burger eenvoudig bij terecht kan en die bindende adviezen kan geven voorkomt ook dat er onnodig wordt gejuridificeerd.”

Media

Charles Verwimp - Omroep Houten