donderdag, 06 december 2012 09:00

Sloop 'Beukenoot' eerste praktische stap in ontwikkeling De Slinger

De sloop van de 'Beukenoot' is de eerste praktische stap in de ontwikkeling van de Slinger. De sloop start dinsdag 11 december a.s. en duurt ongeveer 3 weken. Het sloopverkeer wordt via De Slinger en De Molen afgewikkeld. In 2013 wordt het plan voor woningbouw rondom deze locatie verder uitgewerkt.

 

Eerst woningbouw, later cultuurplein

In 2010 en 2011 werkten gemeente, instellingen en omwonenden op constructieve wijze aan het plan voor De Slinger. Begin dit jaar nam de gemeenteraad het besluit om het Slingergebied in fasen te ontwikkelen. Dit vanwege de slechte situatie op de vastgoedmarkt en de ombuigingen waarmee de gemeente werd geconfronteerd. Het plan is om eerst woningbouw te ontwikkelen aan de westzijde van het plangebied, op de locatie van de Regenboog en de Beukenoot.

Hoe verder?

De sloop van ‘De Beukenoot’ is de praktische voorbereiding van de toekomstige woningbouwontwikkeling in het plangebied De Slinger. In het kader van de Regeling Stedelijk Bouwen en Wonen heeft de gemeente met de provincie afgesproken dat de eerste praktische stap in de Slinger in 2012 wordt gezet.
Inmiddels zijn de gebruikers van het gebouw verhuisd. SPIN, Infospreekuur en de Rechtswinkel zijn nu gevestigd op Het Onderdoor 7 (Gebouw Spoorgaard). 
De voormalige Regenboogschool blijft in elk geval nog tot 1 januari 2014 staan. Het gebouw is tot die tijd nog in gebruik door het Wellantcollege.

Afgelopen 2 jaar is met omwonenden en andere betrokkenen al intensief overlegd over woningbouw in het Slingergebied. In 2013 zal de gemeente dit overleg weer voortzetten om tot een definitief plan te komen.

Meer informatie?

Achtergronden en andere informatie over de ontwikkeling van de Slinger leest u op de speciale projectwebsite.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1598/