vrijdag, 16 januari 2015 12:47

Gemeente Houten en waterschap werken samen aan waterkwaliteit

De gemeente Houten gaat in 2015 aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit in de noordelijke wijken van de gemeente. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt hier € 50.000 aan mee, vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’. Met deze regeling stimuleert het waterschap maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied.

Wethouder Herman Geerdes en hoogheemraad Guus Beugelink hebben de bijdrage op 14 januari 2015 bevestigd door het ondertekenen van een overeenkomst.

Natuurvriendelijke oevers

In de noordelijke wijken van Houten gaat de gemeente op verschillende locaties slechte beschoeiingen langs het water vervangen door natuurvriendelijke oevers. Het werk wordt de komende 5 jaren gefaseerd uitgevoerd, dit jaar worden de slechtste locaties aangepakt.
Een natuurvriendelijke oever is een stabiele en geleidelijk aflopende waterkant. Daarin is het goed toeven voor waterplant en –dier en dat is goed voor de waterkwaliteit. “Samen met het waterschap geven we de waterkwaliteit in Houten met dit project een mooie impuls”, aldus wethouder Geerdes.

Europese Kaderrichtlijn Water

Het inhoudelijk kader voor de Impuls Kwaliteitswater is de Europese Kaderrichtlijn Water: het geld is bestemd voor maatregelen die de ecologische of fysisch-chemische toestand van het water verbeteren. In de praktijk gaat het vaak om het oplossen van knelpunten als stank, kroos en dode vissen. Tot en met 2020 stelt het waterschap hiervoor ieder jaar in totaal € 300.000 ter beschikking.
In 2015 krijgen de gemeenten De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist een bijdrage. Het gaat in totaal om 14 verschillende projecten: de aanleg van natuurvriendelijke oevers en waterplanten, voorzieningen om de doorstroming van water te verbeteren en het herinrichten van watergangen en poelen.