dinsdag, 27 januari 2015 19:21

Raadpleging over winkelopeningstijden in Houten

Zoals bekend streeft VVD Houten al jaren voor een vrije winkelopenstelling zonder betutteling van de gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was dit een van de speerpunten van de VVD.

Door Marcel Dagniaux (VVD) op 28 januari 2015.

Onlangs nog hebben leden van de fractie en het bestuur op 2 koopzondagen in december geflyerd en winkelmuntjes uitgedeeld, om wederom dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Dinsdagavond 27 januari, voorafgaand aan de reguliere RTG, was er voor het eerst in Houten een directe raadpleging (hoorzitting) over dit onderwerp. Als instrument van de Raad in Houten een novum. Op 10 februari neemt de gemeenteraad een besluit over een voorstel van het college. Kort gezegd zijn er 3 mogelijkheden:

  • De situatie blijft bij het oude: dus maximaal 12 koopzondagen per jaar
  • De winkeltijden worden geheel overgelaten aan de ondernemers, waarbij winkels alle zon- en feestdagen open kunnen zijn er er geen beperkingen meer gelden
  • De winkeltijden met beleid te verruimen, waarbij de hoofdregel wordt dat winkels op zon- en feestdagen tussen 12.00 uur en 19.00 uur open kunnen zijn

Ongeveer 30 belangstellenden hadden zich als deelnemer aan de raadpleging opgegeven. Voor de verandering namen zij de raadzetels in en zaten de raads- en commissieleden op de publieke tribune. Deelnemers waren inwoners, winkeliers en en/of lid van de kerkeraad.

Als werkvorm was gekozen voor een raadpleging aan de hand van 10 stellingen (zie onderaan dit artikel) d.m.v. het opsteken van rode (niet eens/tegen), groene (mee eens/voor) of witte (neutraal.geen mening) kaarten Zoals blijkt uit de raadpleging zijn de meningen verdeeld. Dit blijkt ook uit een eerdere enquete onder ondernemers en uit de verkiezingswijzer van vorig jaar. Het beeld is wel dat een meerderheid van zowel ondernemers als burgers voorstander is van vrije winkeltijden. VVD Houten heeft er vertrouwen in dat er dit keer een meerderheid in de Raad is voor de gewenste verruiming van de winkeltijden.

De stellingen met de uitkomst en een aantal aanvullende opmerkingen die zijn gemaakt:

1: De gemeente moet zich niet langer bemoeien met winkelopeningstijden op zon- en feestdagen en moet deze volledig vrijgeven. Winkeliers bepalen zelf wel hun openingstijden.

Uitkomst: kleine meerderheid oneens; ondernemers weten het zelf wel, misbruik medewerkers, winkeltijden zijn er niet voor niets, het wordt rommeltje, winkels deels open en deels dicht, enige sturing en beleid is nodig.

Stelling 2: Als je op zondag wilt winkelen doe je dat in Utrecht. Houten is daar niet een geschikte gemeente voor.

Uitkomst: Grote meerderheid is het hiermee oneens. Er is een verschil tussen winkelen en boodschappen doen. Om boodschappen is Houten wel geschikt, voor winkelen moet goede balans in winkels bestaan.

Stelling 3: De geloofsovertuiging van groepen inwoners en de wens van veel burgers om met elkaar een wekelijks rustmoment te kunnen ervaren moet worden gerespecteerd.

Uitkomst: Een grote meerderheid is het hiermee eens. Rustmomenten kunnen ook op andere dagen. Voor sommigen is winkelen ook rust. Moeite met gedwongen rustdag op zondag. Recht op eigen keuze, geloof mag niet iets opleggen. Wens van veel burgers is om gerespecteerd te worden. Vrij zijn en samen met elkaar een rustdag doorbrengen

Stelling 4: Het zonder regels en beleid vrijgeven van winkeltijden geeft onduidelijkheid voor de consument, die weet niet wanneer welke winkel is geopend zonder gezamenlijke openingstijden.

Uitkomst: Slechts een enkeling is het hiermee oneens. Iedereen kan op internet wel nazien op Facebook of op de pagina van Het Rond of en welke winkels open zijn. Niet iedereen heeft of gebruikt internet.

Stelling 5: Als Houten op zondag dicht is en de omliggende gemeenten zijn open, dan vloeit er omzet weg.

Uitkomst: Een grote meerderheid is het eens met deze stelling. Koopzondagen zijn niet erg druk, zijn er cijfers over? Ga een halfjaar proefdraaien en dan meten; koopzondagen zijn geen succes, ga niet iedere zondag open, dat levert niet meer op; gesloten zijn levert echter wel verlies op ten opzichte van omgeving. Omzet vloeit weg naar webwinkels. Levensmiddelenbranche scoort 7 procent van de totale omzet op zondag, de helft daarvan is extra omzet, komt deze van de kleine ondernemers?

Stelling 6: Zondagsopenstelling is alleen lucratief voor de grote supermarkten en ketens. Door de zondagsopenstelling kies je op termijn voor minder diversiteit in het aanbod voor de consument want de kleine ondernemer komt hierdoor in de problemen.

Uitkomst: overwegend is men het hiermee eens. Voor de klanten is het wel lucratief.

Stelling 7: zondagsopenstelling is nadelig voor het personeel van veel ondernemers.

Uitkomst: Stemmen zijn ongeveer gelijk. Medewerkers staan in de rij om bij Jumbo en AH te werken. Het is wat de consument wil. Personeel met gewetensbezwaar mag je niet dwingen om op zondag te werken; personeel genoeg. Dit moet wel dubbel betaald worden en betekent een extra kostenplaatje. Studenten werken toch op zondag ook zonder extra betaling, zij moeten door de week naar school.

Stelling 8: de klant wil kunnen winkelen op zondag

Uitkomst: De meeste stemmers zijn het hiermee eens. Ik ben klant en ik wil het niet. Klant heeft door de week weinig tijd. Twee fulltimers en jonge gezinnen, zaterdag is voor sporten en boodschappen, dus gezamenlijk winkelen doe je op zondag.

Stelling 9: Zondagsopenstelling is een middel tegen de toenemende populariteit van het internetshoppen.

Uitkomst: Overwegend oneens met deze stelling. Als de mensen op internet willen shoppen doen ze dat toch wel. Mensen willen aandacht van de winkelier, direct contact. Deze stelling is niet direct aan zondag gekoppeld.

Stelling 10: Zondagopenstelling leidt tot overlast voor omwonenden en hogere maatschappelijk kosten zoals reiniging toezicht/handhaving en vervoerkosten.

Uitkomst: een kleine meerderheid is het hiermee oneens.

Andere stellingen geformuleerd door deelnemers:

11 We moeten mee doen, de maatschappij verandert snel. Nietsdoen is einde winkel.

Uitkomst: 50/50

12 Er zijn al koopzondagen, de vraag is of dit alle zondagen moeten zijn , daar hebben we geen massa genoeg voor in Houten.

Uitkomst: een kleine meerderheid is het hiermee oneens

13 Als de winkels langer open kunnen, moeten ook de openingstijden van gemeentelijke instellingen ruimere openingstijden hanteren, dus ook op zondag.

Uitkomst: Het merendeel is het hiermee eens

14 Bij zondagopenstelling sluiten er binnen korte tijd extra winkels ivm extra kosten.

Uitkomst: een meerderheid is het oneens met deze stelling

15 Het is belangrijk onderscheid te maken tussen boodschappen doen en funshoppen.

Uitkomst: bijna iedereen stemt hiermee in.

16 De consument wordt uiteindelijk teleurgesteld omdat er geen gezamenlijke openstelling zal komen.

Uitkomst: bijna allemaal eens, afspraken maken; we gaan toch niet allemaal open.

17 Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het belang van de middenstand onder de aandacht te brengen.

Uitkomst: een grote meerderheid is het eens.

18 Geen zondagopenstelling is discriminatie.

Uitkomst: bijna iedereen is het niet eens met deze stelling

19 Houten moet aantrekkelijk blijven, de gemeente moet daarom kleine ondernemers subsidiƫren.

Uitkomst: een grote meerderheid stemt hiermee in.

Overige opmerkingen

  • Met elkaar bijdragen leveren aan evenementen, de beleving wordt daardoor aantrekkelijker.
  • Houten is geen eiland.
  • Parkeerplaatsen op zondag voor diegenen diegene die naar de pleinkerk wil

Marcel Dagniaux tijdens de actie voor verruiming van de winkeltijden door VVD Houten.