woensdag, 11 februari 2015 11:49

Studenten helpen ondernemers bij ontwikkeling Eiland van Schalkwijk (1)

22 vierdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS Hogeschool hebben op 5 februari jl. een aantal creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd.

Zij deden dit via een pitch aan accounthouders van de gemeente Houten, Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze accounthouders bepaalden volgens de real-life-formule of de aangedragen oplossingen door kunnen naar de fase van definitief ontwerp en zij kozen 2 winnende groepen: ‘Ruimtebesparend gesloten teeltsysteem met innovatieve teeltmethodes’ en ‘Kleinschalige bio‐energieopwekking met oplossing spuitvrije zone fruitteelt’.

Met de overhandiging van een digitale projectenkaart aan de accounthouders waarop de projecten van de afgelopen jaren staan weergegeven, is 6 jaar samenwerken aan het Eiland van Schalkwijk afgerond. Docent Andor van Dijk blikte tevreden terug op deze samenwerking. “Met alle uitgewerkte projecten van de studenten, in de digitale database, kunnen de accounthouders huidige en toekomstige initiatiefnemers op het Eiland van Schalkwijk gaan faciliteren met creatieve ideeën en oplossingen om zo het Eiland van Schalkwijk duurzaam in te richten.” 

De groepjes studenten onderzochten de volgende initiatieven: ruimtebesparend gesloten teeltsysteem met innovatieve teeltmethodes, duurzame en innovatieve ondergrondse energieopslag, kleinschalige bio‐energieopwekking met oplossing spuitvrije zone fruitteelt, ontwikkeling natte natuur met recreatie en volkstuinen in duurzame kas met wijngaard. Andor: “Alvorens tot de oplossingen te komen, hebben de studenten in 5 groepen een gebiedsanalyse van het Eiland van Schalkwijk uitgevoerd. Op basis hiervan hebben ze begin december 2014 een presentatie gegeven aan de accounthouders over hun creatieve ideeën. Met de opbouwende reacties van de accounthouders werkten de studenten vervolgens de ideeën uit tot duurzame creatieve initiatieven en (inclusief sluitende business cases) in een voorlopig ontwerp dat zij inmiddels gepresenteerd hebben.”

 

HASfeb15-01.jpgHASfeb15-02.jpgHASfeb15-03.jpgHASfeb15-04.jpgHASfeb15-05.jpgHASfeb15-06.jpgHASfeb15-07.jpgHASfeb15-08.jpgHASfeb15-09.jpgHASfeb15-10.jpgHASfeb15-11.jpg