dinsdag, 10 februari 2015 22:30

Verruiming winkeltijden in Houten!

Op de raadsvergadering van 10 februari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met verruiming van winkeltijden. Vanaf 1  maart 2015 kunnen de winkels in Houten ook op zondag open.

Wel of niet open zijn is een afweging die de samenleving zelf kan maken, dat gebeurt ook volop in de steden en dorpen om ons heen. Houten wil hierin niet achterblijven. Inwoners maken in de huidige tijd hun eigen keuzes waar en wanneer ze boodschappen doen en willen winkelen. Ondernemers die zich niet aanpassen aan de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden hebben het moeilijk. Maar ondernemende ondernemers, vaak zijn dat starters, die wél op verandering en innovatie zijn gericht, zien nu juist extra mogelijkheden. Met ruimere openingstijden kunnen zij tegemoet komen aan de veranderde wensen van hun klanten.