donderdag, 12 maart 2015 09:49

Studenten helpen ondernemers bij ontwikkeling Eiland van Schalkwijk (5)

22 vierdejaars studenten van de opleiding Milieukunde van HAS Hogeschool hebben op 5 februari jl. een aantal creatieve duurzame plannen voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk gepresenteerd aan de Gemeente Houten. Voor onshouten.nl aanleiding om in het kader van Duurzaamheid hieraan een serie artikelen te wijden: deel 5 Recreatie (1).

Idee: Marketing- en Promotieplan (2010)

Met dit project werd door de HAS-studenten onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor recreatie en toerisme op het Eiland van Schalkwijk (EvS). Er werd gekozen voor het ontwerpen van een marketing- en promotieplan voor de uitvoering hiervan.

Marketing
Er worden een aantal adviezen gegeven naar aanleiding van het onderzoek. Onder andere: het verbeteren van de verbindingsroutes richting het EvS, het ontwerpen van een fietsroute en het aanpassen van de forten voor recreatieve doeleinden. Het wordt aanbevolen om een pont te leggen tussen Fort Honswijk en Fort Everdingen en om een recreatiebrug voor langzaam recreatief verkeer aan te leggen richting Houten - Zuid. Om het gebied aantrekkelijker te maken voor de doelgroep is een fietsroute ontwikkeld. Deze fietsroute loopt langs alle forten in het gebied.
Op dit moment zijn de forten nogal kaal en niet erg uitnodigend. Om deze reden is er gekozen om de recreatiedoeleinden bij de forten te verbeteren om deze zo aantrekkelijker te maken voor de doelgroep. De belangrijkste veranderingen zijn gemaakt in het plaatsen van informatieborden en jeu de boules-banen. Ook worden er verschillende kanonnen geplaatst bij de forten, zodat de doelgroep zich een voorstelling kan maken van de situatie in de tijd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een ander idee dat de doelgroep een beter idee geeft van de werking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het onder water zetten van beelden van soldaten bij Fort Honswijk.

Promotie
Naast de maatregelen die gegeven zijn in het marketingplan is het noodzakelijk om ook de naamsbekendheid van het EvS te vergroten. Dan zal het aantal bezoekers groeien. Om dit te bewerkstelligen, is het promotieplan ontwikkeld. De belangrijkste maatregelen bestaan uit het ontwikkelen van een recreatief - toeristisch informatiepakket, het gebruik van media- en communicatiemiddelen, het houden van evenementen en het gebruik van centrale informatiepunten.
Er dient eerst een recreatief – informatiepakket ontwikkeld te worden dat als grondslag kan dienen voor folders, advertenties en een website over het de recreatieve doeleinden in het EvS. De volgende stap is de uitgave van folders door hoofdzakelijk VVV-kantoren. Deze dienen als centrale informatiepunten. Er wordt geadviseerd om bij de opening van forten of fietsroutes een evenement te organiseren. Hierbij worden publicaties geschreven in locale dagbladen. De opening zal uitgezonden worden door de regionale Radio en TV. Dan komt het EvS onder de aandacht. Op deze manier is de informatievoorziening over het Eiland van Schalkwijk optimaal en zal het gewenste resultaat bereikt kunnen worden.

Idee: Tour de Boer (2012)

Naar aanleiding van de conceptversie van de Structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten, zijn enkele agrariërs met elkaar rond de tafel gaan zitten. De gemeente geeft in de visie aan dat recreatie op het eiland dient te worden ontwikkeld, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Na verschillende vergaderingen, een SWOT-analyse en een confrontatiematrix zijn de ondernemers binnen recreatie met het concept Tour de Boer gekomen.
Dit idee is voorgedragen aan Van den Has Sustainable Events voor verdere invulling op het gebied van organisatie, financiën en uitvoering. Met dit uitgewerkte concept wordt invulling gegeven aan de oproep van gemeente Houten om te komen tot lokale initiatieven. De ondernemers houden zich volgens het plan bezig met het geven van rondleidingen aan de bezoekers. Daarnaast zijn deze, wat investering betreft, verantwoordelijk voor de inkoop van de vervoersmiddelen. Met genoemde investeringskosten, exploitatiekosten en jaarlijkse opbrengsten zijn er twee terugverdientijden (TVT´s) berekend met bijbehorende jaarlijkse bruto opbrengst. Desbetreffende ondernemer heeft een TVT van 2,3 jaar en zal na afschrijving € 3.240,- bruto per jaar verdienen. Voor Van den Has geldt een TVT van 1,5 jaar met een jaarlijkse bruto opbrengst van € 4.080,-.

Uiteindelijk zal Tour de Boer als dagrecreatie worden gepresenteerd. Het omvat een educatieve, recreatieve tocht over het Eiland van Schalkwijk. Deze tocht wordt verreden met duurzame vervoersmiddelen, namelijk een fiets, tandem of een golfkar. Deze zijn als beste vervoersmiddelen uit de Multicriteria-analyse naar voren gekomen. Tijdens deze tocht worden er bezoeken gebracht aan verschillende agrarische bedrijven en enkele cultuurhistorische bouwwerken op het eiland. Op de bedrijven krijgt men uitleg over de gang van zaken op het bedrijf en in de sector. Tijdens de tour krijgen de deelnemers een lunch aangeboden. Op dit moment zijn er drie arrangementen te onderscheiden met een variërende inhoud en aparte prijs. Deze arrangementen spelen in op de wensen van de beoogde doelgroepen, namelijk schoolklassen en groepen volwassenen. Wat betreft de vertrekpunten van de route is gekeken naar zowel het milieu als wensen van de deelnemers. Men kan vertrekken vanaf het treinstation in Culemborg of vanaf Transferium langs de A27. Doel van de Tour de Boer is uiteindelijk recreatie, zorgen voor een positieve kijk op het boerenleven en inzicht en begrip van bezoekers op de agrarische sector, maar bovenal een unieke tour te bieden over het Eiland van Schalkwijk.