zondag, 15 maart 2015 16:18

Kromme Rijngemeenten samen aan de slag met omgevingsvisie

Afgelopen vrijdag 13 maart gaven de wethouders van de gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten het startsein voor een omgevingsvisie voor hun buitengebied. De colleges van deze Kromme Rijngemeenten willen met een gezamenlijke en integrale visie de kwaliteiten en de samenhang in de Kromme Rijnstreek versterken.

‘We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken en af te stemmen tot betere oplossingen komen’, zeggen de verantwoordelijke wethouders Geerdes (Houten), Marchal (Wijk bij Duurstede) en Zakee (Bunnik). ‘In dit visietraject doen wij een stapje terug en krijgt de samenleving de ruimte.’

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties

Met de nieuwe visie moet het makkelijker worden voor inwoners en ondernemers om hun initiatieven voor een vitale Kromme Rijnstreek te realiseren. Het komende jaar wordt stap voor stap toegewerkt naar de visie. Dat gebeurt samen met inwoners, organisaties, ondernemers en gemeenteraden. Zij bepalen wat er op de agenda komt te staan. Op basis van vragen uit de Kromme Rijnsamenleving is een aantal onderwerpen al bekend. Het gaat dan om de leefbaarheid in de dorpen, bereikbaarheid van voorzieningen, schaalvergroting in de landbouw, agrarische bebouwing die beschikbaar komt, recreatie en de ontwikkelingen rondom de nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gebiedscoöperatie O-gen organiseert op 15 april a.s. een werkbijeenkomst voor organisaties en inwoners die nu al actief betrokken zijn bij de Kromme Rijnstreek. In juni is er een gebiedsconferentie voor iedereen die de Kromme Rijnstreek een warm hart toedraagt.