donderdag, 19 maart 2015 10:29

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen provincie Utrecht

Uit de voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen blijkt dat VVD en D66 gelijk eindigen op nummer 1. Na het tellen van de stemmen van alle 26 gemeenten is D66 de grootste partij.

Bijgaand het overzicht met de uitslagen.

Het politieke landschap blijft wat betreft de partijen ongewijzigd. Alle zittende partijen blijven zitting houden in de Provinciale Staten van Utrecht. Partijen die de koplopers D66 en VVD volgen zijn CDA met 6 zetels, PvdA met 5 zetels en de PVV, GroenLinks en de SP behalen alle drie 4 zetels. ChristenUnie behaalt 3 zetels, SGP en PvdD twee en 50-PLUS behoudt de ene zetel. Geen van de vier nieuwe partijen heeft voldoende stemmen behaald voor een zetel. Alle voorlopige uitslagen zijn per gemeente en voor de hele provincie te vinden op www.kiesjouwutrecht.nl.

Opkomst in Utrecht 5% hoger dan landelijk gemiddelde: van de 947.142 kiesgerechtigde inwoners van Utrecht gaf 52,5% gehoor aan de oproep om te gaan stemmen. Dit aantal is bijna tien procent lager dan in 2011. Toen was er een hoge opkomst in de provincie Utrecht. De provincie scoort echter met het opkomstpercentage tijdens deze verkiezingen 5% boven het landelijk gemiddelde.

Benoeming informateurs coalitieonderhandelingen: na de Provinciale Statenverkiezingen 2015 is gebleken dat de fracties van D66 en VVD in stemmenaantal weinig verschillen. Er is uitgesproken om samen de verantwoordelijkheid op te pakken om tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten te komen.

Dat is een college dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in Provinciale Staten. Als informateur zullen gaan optreden de heren A.J. Gerritsen namens de VVD en dr. A.G. Schouw namens D66. De heer Gerritsen is burgemeester van De Bilt en oud-voorzitter van de VVD-Kamercentrale Utrecht. De heer Schouw is Tweede Kamerlid voor D66 en voormalig Eerste Kamerlid en oud-partijvoorzitter van D66. De planning is dat volgende week de rapportage verschijnt. Deze zal openbaar worden gemaakt.