donderdag, 26 maart 2015 05:58

Uitslag bewonersenqûete de Slinger-west bekend

Donderdagavond 26 maart was het zover. Wethouder Michiel van Liere maakte tijdens een bewonersbijeenkomst in het College De Heemlanden bekend welke projectontwikkelaar De Slinger-west mag gaan ontwikkelen.

Het door de omwonenden gekozen ontwerp is geworden het bouwplan van MBB Ontwikkeling uit Maarsen.

Zo’n 30 omwonenden en belangstellenden, waren aanwezig bij de ontknoping van de omwonendenenquête. Voor het eerst had de gemeente voor een procedure gekozen waarbij omwonenden een project mochten kiezen. Van de oorspronkelijke 10 plannen had de gemeente er 3 geselecteerd die aan de randvoorwaarden voldeden. Een hiervan viel later af. Van de 93 enquêtes die op naam waren verzonden zijn er 62 retour ontvangen (70%); 38 van de 62 omwonenden (61%) gaven de voorkeur aan het plan van MBB Ontwikkeling en 24 (39%) aan het plan van Kalisto.

Daan Heutink van MBB Ontwikkeling was uiteraard blij met de keuze van zijn bedrijf en ontving een symbolische prijs van wethouder Van Liere (jawel een vogelhuisje). Daarna konden de aanwezigen met de projectontwikkelaar in gesprek rondom de maquette van het winnende bouwplan. Wethouder Van Liere merkte op: “De angel van de enquête zat ‘m in wie er nu mocht mee doen. Met zijn voorstel dat alle omwonenden van boven de 18 jaar mochten ‘stemmen’ op het plan van hun keuze werd direct door iedereen aanvaard en de angel was er uit”. Dat was ook te merken in de zaal, men was blij met de werkwijze en met het plan van MBB.

MBB is nu verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden en de gemeente buigt zich over het opstellen van het bestemmingsplan, dat naar verwachting in oktober 2015 aan de Raad gepresenteerd zal worden. De bouw start in 2016 en als alles mee zit zullen de woningen medio 2017 klaar zijn.

De VVD is bijzonder te spreken over de gevolgde procedure. Robert Paling: "Deze past goed in de bestuursstijl en de wijze van participatie door belanghebbenden zoals de VVD die graag ziet en zoals die is afgesproken in het beleidsakkoord. Na ruim 10 jaar plannen maken, discussies en plannen afblazen, is er nu een wijze van aanbesteden gevonden die project ontwikkelaars uitgedaagd om met plannen te komen die binnen de kaders passen, ook de financiële, en waarbij omwonenden vooraf al inspraak hebben. Ook toekomstige belangstellende kopers konden al hun wensen vooraf bekend aan MBB. De gevolge procedure is uniek en zal met belangstelling bekeken worden door andere gemeenten en verdient zeker ook in Houten navolging."

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Houten. https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/projecten/houten-noord-incl-centrum/de-slinger/woningbouw-regenbooglocatie/