vrijdag, 27 maart 2015 19:25

Houten en Wijk bij Duurstede onderzoeken intensieve samenwerking

Uit onderzoek blijkt dat ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede voor beide gemeenten grote kansen biedt. Intensiever samenwerken kan de kwetsbaarheid van de gemeenten terugdringen, de kwaliteit verbeteren en de kosten verminderen. Er is nader onderzoek nodig om de mogelijkheden van samenwerking verder te verkennen, vooral binnen het sociaal domein.

Bij het beheren van de openbare ruimte kan samenwerking al direct meerwaarde geven. Op 19 mei nemen beide gemeenteraden hierover een besluit.

De afgelopen maanden hebben Wijk bij Duurstede en Houten samen onderzocht of en hoe intensievere samenwerking kan bijdragen aan het versterken van beide gemeenten. Daaruit is gebleken dat samenwerking voor beide gemeenten winst oplevert: het vergroot de slagkracht, versterkt de positie in de regio en kan de bedrijfsvoeringskosten omlaag brengen. Voor sommige gebieden, vooral het sociale domein, is verder onderzoek nodig om deze conclusie te bevestigen.

Op andere terreinen biedt samenwerking direct al voordeel. De colleges hebben daarom besloten om, daar waar die kansen liggen, al te gaan samenwerken vooruitlopend op de resultaten van het vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk beheer van de openbare ruimte van beide gemeenten. Het gaat dan om samenwerkingsverbanden die terug te draaien zijn, afhankelijk van de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Uitgangspunt voor een intensievere samenwerking is een bestuurlijke zelfstandigheid van beide gemeenten. Houten en Wijk bij Duurstede willen ieder nadrukkelijk hun lokale kracht en identiteit behouden. De bestaande samenwerkingsverbanden van de gemeenten worden gerespecteerd.

Als de gemeenteraden op 19 mei 2015 besluiten tot een vervolgonderzoek, wordt dit in de tweede helft van 2015 uitgevoerd.