maandag, 06 april 2015 19:36

Betaalbaar wonen in het vizier

In de raadsvergadering van 31 maart is een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat van alle nog te bouwen woningen in Houten tenminste 30% sociale woningbouw zal zijn.

De 30% norm is een belangrijk punt voor de PvdAHouten en gelukkig hadden we GL, CU, CDA en D66 aan onze zijde om dit punt de komende jaren op de agenda te houden. De fractie van de PvdA is erg blij met het aannemen van deze motie, want het tekort aan sociale woningbouw in Houten is nijpend. Nu al moet iemand, die een eengezinswoning in Houten wil huren, meer dan 10 jaar wachten. Dat is veel te lang, dat is onacceptabel.

Omdat een deel van de woningen toegewezen moet worden aan inwoners met een urgentie, aan ouderen en aan statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) neemt de druk op het aanbod verder toe. En dan moet Viveste ook nog huurwoningen verkopen om financiƫle redenen. Daarom pleit de PvdA in Houten al jaren voor meer sociale woningbouw en met de aangenomen motie is een belangrijke eerste stap gezet.

De in Houten aanwezige sociale woningbouw bestaat voor het overgrote deel uit eengezinswoningen. Hierdoor dreigen extra tekorten voor andere woningen, bijvoorbeeld ouderenappartementen of appartementen voor mensen met een handicap. De PvdA zal er voor blijven pleiten bij de nieuwbouw van sociale woningen ook en vooral dit soort woningen te betrekken. Niet alleen het tekort aan woningen in de sociale huur in Houten moet worden aangepakt, maar ook de eenzijdigheid van het aanbod daarvan.

De druk voor de gemeente Houten om kleur te bekennen in haar huisvestingsbeleid wordt groter. Vanaf 1 juli 2015 is de gemeente verplicht aan te geven hoe zij de schaarste aan sociale woningbouw denkt te kunnen oplossen. Het gaat dan om toewijzingsbeleid en het bouwen en beheren van betaalbare woningen. Dat laatste vanzelfsprekend in samenwerking met woningbouwcorporaties en bouwondernemers. Er komt daarvoor een woningbehoefte onderzoek dat in beeld moet brengen hoeveel woningen voor welke doelgroep nodig zijn. De PvdA Houten zal, met de toezegging van het College op zak, alert blijven dat in alle gebieden waar in Houten de komende jaren nog woningen gebouwd worden (Houten Noord, Houten Zuid, Centrumgebieden, Werkgebieden, Eiland van Schalkwijk en het buitengebied), de sociale woningbouw ook echt van de grond komt.
Met de PvdA-motie is een belangrijke stap vooruit gezet. Nu nog de realisatie.