woensdag, 15 april 2015 16:00

Controle overlast bij Rietplas

Nu het lekker weer is geworden, zijn we weer vaker en langer buiten. Dat is prima, als we tenminste rekening houden met elkaar en geen overlast veroorzaken.

Zo is het bijvoorbeeld verboden om tussen 22.00 en 7.00 uur te verblijven in, op of aan de Rietplas en de Oosterlaakplas. Het verbod geldt ook voor het strandeiland in de Rietplas. Het verbod geldt, buiten de zwemgedeelten, niet voor vissers aan wie een vergunning is verleend om ’s nachts te vissen. De politie gaat actief controleren rond de Rietplas de komende tijd. Een overtreding levert een boete van 90 euro op.