donderdag, 30 april 2015 14:42

360 graden panoramafoto's van Houten

Van 11 mei tot 1 juli worden 360 graden panoramafoto's gemaakt van Houten. Dit gebeurt met speciaal uitgeruste auto's vanaf de openbare weg.

Cyclomedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving maakt de foto's.Op het dak van de auto zit een grote fotobol, waarmee iedere twee seconden een foto wordt gemaakt.

Deze worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Het grote verschil met Google Maps is dat Cyclomedia alleen in opdracht van andere organisaties werkt, zoals gemeenten en woningcorporaties. Op de foto's worden alle objecten namelijk nauwkeurig in beeld gebracht, inclusief de afmetingen. Met deze foto's kunnen opdrachtgevers tijdswinst boeken, omdat ze nu niet meer zelfs langs alle locaties hoeven te rijden.