donderdag, 28 mei 2015 14:59

Sportverenigingen in actie voor verantwoord alcoholgebruik

De Houtense sportverenigingen slaan de handen ineen om te werken aan verantwoord alcoholgebruik binnen hun club. De gemeente Houten, Platform Sport Houten, Sportpunt Houten en de GGD regio Utrecht ondersteunen de sportverenigingen hierbij.

Afspraken hierover staan in het convenant Sport en alcohol 2015-2018, dat op 18 mei 2015 is ondertekend.

Gezelligheid is de kracht van de sportvereniging. Gezelligheid die vaak gepaard gaat met het gebruik van alcohol. Het convenant Sport en alcohol moet het verantwoord alcoholgebruik binnen sportverenigingen stimuleren. De Houtense sportverenigingen gaan actief werken aan het vergroten van het bewustzijn over verantwoord alcoholgebruik.

In het convenant staan drie doelstellingen:

  1. Informeren van betrokkenen binnen de sportvereniging over de risico's van alcoholgebruik met specifieke aandacht voor 12-18 jarigen, trainers, coaches en ouders.
  2. Voorkomen van rijden met alcohol op na een bezoek aan de sportkantine.
  3. Nemen van preventieve maatregelen om overmatig alcoholgebruik in sportkantines te voorkomen.

Sportverenigingen kunnen vervolgens per doelstelling kiezen uit een aantal maatregelen, die zij gedurende de looptijd van het convenant uit willen voeren. Bij de uitvoering van deze maatregelen worden zij ondersteund door het Platform Sport Houten, Sportpunt Houten, de gemeente en de GGD.