maandag, 15 juni 2015 16:38

Groenonderhoud

De komende periode wordt in verschillende wijken het groen onderhouden. Als eerste worden hagen geknipt en maaiwerk verricht. Vanaf half september worden de hagen opnieuw geknipt.

Dan wordt ook onderhoud aan watergangen en rietoevers verricht. De werkzaamheden zijn in de wijken De Grassen, De Mossen, De Meren, De Tuinen, De Landen en de Sporen. Deze werkzaamheden worden door GriftGroen uitgevoerd in opdracht van hoofdaannemer Jos Scholman. Uiteraard wordt bij de werkzaamheden de veiligheid van de verkeersdeelnemers in acht genomen. Zo worden onder andere loop- en fietsroutes van leerlingen gedurende het in- en uitgaan van de scholen zoveel mogelijk gemeden en worden de fietsroutes ook tijdens piektijden ontzien.