woensdag, 17 juni 2015 12:42

Nieuwe opzet bibliotheek Houten op hoofdlijnen gereed

Met het adviesrapport “Toekomst van de bibliotheek Houten” heeft het Bibliotheek Service Centrum (BiSC) op hoofdlijnen de contouren geschetst van het nieuwe bibliotheekconcept in Houten.

Het BiSC deed dit in opdracht van de gemeente Houten en de provincie. Volgens het rapport is een combinatie van faciliteiten op het gebied van leren, werken en ontmoeten het meest kansrijk in Houten. De bibliotheek Lek&IJssel gaat op basis van het rapport een marktconform aanbod uitwerken voor Houten.

Bouwstenen

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met maatschappelijke partners zoals de bibliotheek, stichting Aan de Slinger, vanHouten&co, het onderwijs en inwoners. Dit heeft samen met bureauonderzoek en ervaringen elders in het land geleid tot een aantal bouwstenen voor het nieuwe concept. De focus ligt op leren, werken en ontmoeten. Denk aan informatie en advies en educatief aanbod voor iedereen, maar met nadruk op jeugd tot 12 jaar. Verder zijn er kansen voor een ontmoetingsplaats in samenwerking met partners en horeca en een gezamenlijk aanbod van cultuur en educatie. Ook kan er gewerkt worden aan digitale vaardigheden en kennismaking met nieuwe technologieën.

Uitwerking

Het rapport is een advies op hoofdlijnen en moet nog verder lokaal ingevuld worden. De gemeente heeft Bibliotheek Lek&IJssel gevraagd om op basis van het rapport een voorstel uit te werken voor 2016 met een doorkijk naar 2017. Zaken die nog uitgewerkt moeten worden zijn de vormgeving van de beperkte uitleenfunctie, beter bereik van jeugd, het gezamenlijk aanbieden van cursussen en de ontmoetingsplaats. De bibliotheek werkt hierin samen met vanHouten&co, Stichting Aan de Slinger en het onderwijs.

Vervolg

In juni zal via een burgerpanel onderzoek aan inwoners gevraagd worden wat zij belangrijk vinden in een nieuwe bibliotheek. De gemeente zal de uitkomsten meenemen in het nieuwe bibliotheekconcept en Bibliotheek Lek & IJssel zal die uitkomsten meenemen in haar voorstel. Het voorstel van de bibliotheek zal samen met een bedrijfsplan worden aangeboden aan de gemeente. Naar verwachting zal de gemeenteraad nog dit najaar een besluit nemen over het nieuwe bibliotheekconcept.

Nieuwe invulling nodig

Vanaf het najaar 2014 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een nieuw concept. Landelijke ontwikkelingen zoals terugloop van het aantal betalende leden, digitalisering van de samenleving en de nieuwe Bibliotheekwet zorgen ervoor dat de functie van een bibliotheek verandert. Een nieuwe visie op de bibliotheek is nodig om optimaal in te kunnen spelen op de vraag van de Houtense inwoner. Vanaf 2016 heeft de gemeente een bedrag van € 500.000 per jaar beschikbaar. In het nieuwe concept wil het college in ieder geval twee zaken terugzien: het behoud van een (beperkte) uitleenfunctie en optimaal bereik van jeugd tot 12 jaar.