maandag, 06 juli 2015 16:59

Gemeente Houten start met online discussieplatform Argu

De gemeente Houten is een forum gestart op het online discussieplatform Argu. Hier kunnen inwoners met de gemeente en met elkaar ideeën delen en in discussie gaan.

Met het forum op www.argu.co/houten geeft de gemeente concreet invulling aan toezeggingen in het collegeprogramma en het bestuursakkoord om de online interactieve communicatie met inwoners te stimuleren.

Argu/houten is een goede aanvulling op inwonersbijeenkomsten en rondetafelgesprekken die regelmatig worden gehouden. Het forum biedt inwoners en andere belangstellenden de mogelijkheid online, vanuit huis, mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Doel van het forum is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming door het gemeentebestuur.

Houten is de eerste gemeente in Nederland die actief met Argu aan de slag gaat. Dit past goed bij de koers zoals uitgezet in de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025. Hierin geeft Houten aan een innovatieve gemeente te willen zijn die experimenten niet uit de weg gaat maar juist stimuleert.

Discussies op Argu beginnen met een probleem dat moet worden opgelost: het vraagstuk. Op een vraagstuk kunnen mensen eigen ideeën indienen. Onder een idee worden argumenten vóór en tegen geplaatst, in aparte kolommen. Zo wordt snel duidelijk wat het probleem is, welke oplossingen er zijn en welke voor- en nadelen daarbij horen.

Bezoekers van het forum kunnen niet alleen reageren, maar ook direct stemmen op de geplaatste ideeën en argumenten. Ook politieke partijen uit de gemeenteraad kunnen zich in discussies mengen en hun mening geven, wat het inhoudelijk vergelijken van partijen makkelijker kan maken.

Op dit moment is de functionaliteit van Argu/houten zo ingeregeld dat alleen medewerkers van de gemeente Houten een nieuwe discussie kunnen starten. Uiteraard kunnen inwoners daar wel op reageren. Na de zomer worden de mogelijkheden uitgebreid en kunnen ook inwoners een zelfgekozen vraagstuk plaatsen. De inzet van Argu is voorlopig op basis van een proef voor twee jaar. Daarna bekijkt de gemeente of ze met het discussieplatform doorgaat.

Argu is ontwikkeld door het gelijknamige start-up bedrijf vanuit Utrecht Science Park. In juni werd Argu verkozen tot de Nederlandse inzending voor de internationale Open Government Awards 2015, die in het najaar in Mexico worden uitgereikt.