donderdag, 09 juli 2015 13:59

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden krijgt vervolg

Maar liefst 1.115 jongeren vonden een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid. Reden genoeg om hier in 2015 – 2016 mee door te gaan.

Twee jaar geleden sloegen vijftien gemeenten de handen ineen om samen de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden terug te dringen. Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn positieve resultaten behaald, met het vervolg Actieplan bouwen we daarop door. Het werk is namelijk nog niet klaar. Het aantal vacatures stijgt gelukkig weer licht. Toch zitten er nog altijd 1.500 jongeren in de bijstand en staan er meer dan 3.000 jongeren ingeschreven als werkzoekende in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Kortom, meer dan voldoende reden om onverminderd actie te blijven ondernemen tegen jeugdwerkloosheid.

Focus op kwetsbare jongeren

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016 bouwt voort op de succesvolle aanpak van het vorige Actieplan. Met nóg meer aandacht voor kwetsbare jongeren. Zij krijgen extra ondersteuning. Daarnaast wordt de opdracht van de regionale jobhunters voor jongeren verlengd en uitgebreid met de taak om jongeren te plaatsen op leerwerkplekken. De aangesloten gemeenten geven het goede voorbeeld door jongeren stages aan te bieden. Verder is er veel aandacht voor het in stand houden en uitbreiden van het netwerk rond jeugdwerkloosheid dat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

Subsidie voor werkgevers verlengd

Ook in 2015 zet het Actieplan Jeugdwerkloosheid opnieuw werkgeversinstrumenten in om werkgevers te stimuleren jongeren een kans te geven. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen als zij in 2015 jongeren in dienst hebben genomen voor minstens zes maanden. Vanaf eind juli kunnen werkgevers hiervoor subsidie aanvragen via www.utrecht.nl/digitaalloket , zoekterm: Actieplan Jeugdwerkloosheid, subsidie.

Subsidiemogelijkheden voor regionale projecten

Een belangrijke succesfactor van het afgelopen Actieplan waren de vele regionale projecten, die met subsidie uit het Actieplan werden gefinancierd. Ook in het actieplan 2015-2016 is € 250.000 gereserveerd voor regionale initiatieven. Hiervoor volgt in het derde kwartaal van 2015 een oproep voor ideeën en initiatieven om jongeren aan een baan, leerwerkplek of stage te helpen. Voor de beste ideeën is subsidie beschikbaar.

Deelnemende gemeenten

De gemeenten die samenwerken voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.