maandag, 24 augustus 2015 20:43

Vermindering leegstand winkels

Winkelleegstand Winkelleegstand

Alle initiatieven om winkelleegstand te verminderen zijn toe te juichen! VVD Houten heeft op 20 maart j.l. schriftelijke vragen gesteld om het college aan te sporen aansluiting te zoeken bij de landelijke Retailagenda.

Deze Retailagenda beschrijft hoe de overheid afspraken wil maken met 50 gemeenten voor het aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Op deze manier kan leegstand tegen worden gegaan, worden regels verminderd om horeca faciliteiten en dienstverlening te combineren in de winkel (experiment in 12 gemeenten waaronder Zeist) en wordt scholing voor winkelpersoneel gestimuleerd zodat beter ingespeeld kan worden op de veranderende consumentvraag. Investeringen hiervoor kunnen mogelijk worden ondersteund vanuit het ministerie van Economische Zaken en het Pensioenfonds Detailhandel.

Landelijk gezien is de winkelleegstand momenteel 9,2%, in Houten is dat 4,9% (bron).

In de beantwoording van die vragen gaf het college B&W op 21 april aan goed op de hoogte te zijn en de inzichten, ideeën en middelen van de Retailagenda te gaan gebruiken bij de op te stellen detailhandelsvisie. Deze visie zal in de gemeenteraad besproken worden in november 2015. Het idee is dan ook hele winkelcentra interessanter en aantrekkelijker te maken en niet per straat te micro-managen.

In de schriftelijke vragen doet de SGP ook de suggestie om het voorbeeld van de gemeente Hengelo te volgen. Daar worden volgens de partij onorthodoxe maatregelen genomen om leegstand tegen te gaan: panden worden 6 maanden gratis verhuurd.

Maar wat zijn eigenlijk de vooruitzichten voor de lege panden van de Fossa Italica? En zijn de genoemde maatregelen wel zo onorthodox? Om dit uit te zoeken belde fractievoorzitter Eef Stiekema van de VVD met de vastgoedbeheerder van Castellum. Deze gaf aan dat er goed contact is met de gemeente om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken; op basis daarvan zijn er al aanpassingen gedaan. Ook is men momenteel in gesprek met geïnteresseerde ondernemers voor deze panden. De 'casus Hengelo' werd overigens als niet echt bijzonder geclassificeerd: er wordt wel vaker onderhandeld over een huurvrije periode. In Hengelo moet dan ook nog eens een jury bepalen wie in aanmerking komt hiervoor: onhandig en onnodig.