maandag, 31 augustus 2015 11:45

Hoe woont u over 10 jaar?

Hoe blijft Houten ook in de toekomst een gemeente waar je wilt (blijven) wonen? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Woonvisie Houten 2025.

Blik op de toekomst

Houten wil een gemeente zijn waar het voor iedereen goed wonen is. Dit is het belangrijkste doel van de woonvisie. De samenstelling van Houten verandert en daarmee ook de woonwensen van de bijna 50.000 inwoners. Hoe gaan we om met ontwikkelingen als vergrijzing, lange wachttijden voor een huurwoning en een groeiende groep kleinere huishoudens? Welke rol is weggelegd voor de woningcorporatie, zorginstellingen en projectontwikkelaars? Hoe houden we wonen betaalbaar zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen? Over deze en andere onderwerpen op het gebied van wonen gaat de gemeente graag in gesprek met inwoners en organisaties.

Participatie

Komende maanden gaan we dus belangrijke bouwstenen voor de woonvisie verzamelen. Dit voorjaar is al een woningbehoefteonderzoek gedaan. Op het discussieplatform Argu kunt u meediscussiëren en ideeën lanceren over wonen in Houten. Of kom naar het Woondebat op 28 oktober aanstaande. Ook zijn er gesprekken met (belangen)organisaties en instellingen. Omroep Houten organiseert een filmwedstrijd, waarbij u op creatieve wijze kunt uitbeelden hoe u over 10 jaar wilt wonen. De gemeente en Omroep Houten zijn ook aanwezig op de activiteitenmarkt op 5 september. Daar interviewen zij inwoners over hun woontoekomst.

Hoe verder?

Eind dit jaar wordt alle inbreng verzameld en verwerkt tot een concept-woonvisie. Hierin staan dan de visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in Houten tot en met 2025 met een doorkijk naar 2040. Daarna volgt begin 2016 de bespreking en besluitvorming door de gemeenteraad.

Vragen over de woonvisie in wording? Neem dan contact op met de heer A. Pleizier of de heer C. Strooper via (030) 63 92 611.