vrijdag, 04 september 2015 14:48

Veiligheid in Houten - de eerste helft van 2015

Onlangs zijn de veiligheidscijfers over de eerste zes maanden van 2015 verschenen. Het totaal aantal misdrijven in deze periode in Houten is met 13% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Regiobreed is het aantal misdrijven in deze periode met 8% gedaald. Een opvallende stijger betreft het aantal bedrijfsinbraken. Na een daling in 2014 is het aantal bedrijfsinbraken weer ongeveer op het niveau van 2013.

Een deel van de stijging is te herleiden tot één inbraak waar meerdere aangiften uit zijn voortgekomen. Verder valt de daling van het aantal fietsdiefstallen op (-34%). In de regio is fietsdiefstal in dezelfde periode toegenomen met 12%.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in de periode van januari tot en met juni 2015 gedaald (-11%) en komt daarmee op het laagste niveau in vier jaar tijd. Regionaal is het aantal woninginbraken met 19% gedaald.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is gestegen (+8%). Regionaal is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen met 10%. Na een daling in 2014 is het aantal gevallen van mishandeling is ongeveer weer op het niveau van 2013.
Procentueel gezien is de stijging van het aantal gevallen van openlijk geweld tegen personen opvallend (+300%), in absolute cijfers gaat het om een stijging van 2 naar 8 gevallen. Openlijk geweld tegen personen houdt in dat er een handgemeen is tussen meerdere personen. Zo heeft er bijvoorbeeld een incident plaatsgevonden waarbij een fietser klappen kreeg van een tweetal personen dat op een scooter langsreed. Erg vervelend als je er mee te maken krijgt en de politie geeft prioriteit aan het opsporen van de daders.

Jeugd

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 20% afgenomen. Regionaal was de daling 6%.

Veelvoorkomende criminaliteit

Het aantal vernielingen is gestegen met 10%. Een andere stijger betreft het aantal autokraken (+5%). Ondanks voortdurende inzet is het aantal autokraken niet gedaald. Opvallend is dat nog steeds regelmatig losse (waardevolle) goederen uit auto’s worden gestolen. De gemeente zet samen met de politie en verschillende ondernemers in op het terugdringen van autokraak door het waarschuwen van bezoekers en door meer toezicht te houden. In het najaar wordt er bovendien een camerasysteem geplaatst op de carpoolplaats.

Samenwerken aan veiligheid

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor inbrekers en autodieven minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk en voor goede verlichting om het huis. En laat geen (waardevolle) losse spullen en tassen in uw geparkeerde auto achter. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie.

Kijk voor de hele rapportage en tips over wat u kunt doen op www.houten.nl/veilig