donderdag, 03 september 2015 12:07

Kap boom met maretak Vikingenpoort

Op dinsdag 15 september zal er één boom aan de Vikingenpoort worden gekapt. De kap is noodzakelijk om de Vikingenpoort te kunnen verbreden voor een betere toegankelijkheid van de woonwijk en de nieuwe wijk Villapark de Steenen Poort.

De toekomstige verbreding en inrichting als fietsstraat van de Vikingenpoort past geheel binnen de plannen zoals besproken met bewonersplatform en wensen van omwonenden.

Er is een vergunning verleend voor de kap. Bij het onderzoek is namelijk gebleken dat er binnen Houten voldoende maretakken aanwezig zijn. Het aantal lokaties waar maretakken zich bevinden breidt zich ook nog steeds uit.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in opdracht van Roosdom Tijhuis door de firma Troost uit Rijssen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Rob Kamp van Roosdom Tijhuis via 0548-854220