maandag, 21 september 2015 16:46

Houten bereid om crisisnoodopvang te verzorgen

Zoals u wellicht via de media hebt vernomen, heeft het kabinet afgelopen week een oproep aan alle gemeenten gedaan voor kortdurende noodopvang van 1.500 vluchtelingen voor de duur van 72 uur. Omdat er sprake was van een crisissituatie – de helft van het aantal opvangplaatsen was nog dezelfde dag nodig – werd het verzoek verspreid via de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

 Houten heeft op dat verzoek positief gereageerd door sporthal De Wetering aan te bieden voor de opvang van maximaal 200 personen. Het totale aanbod van alle gemeenten was groter dan de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat heeft ertoe geleid dat er keuzes gemaakt zijn en dat van het Houtense aanbod afgelopen week geen gebruik is gemaakt.

Omdat de ontwikkelingen rondom de vluchtelingenproblematiek snel gaan en de instroom van asielzoekers in Nederland blijft voortduren, is gemeenten gevraagd klaar te staan voor het geval er toch weer behoefte is aan kortdurende crisisnoodopvang.

Tegen die achtergrond heeft de gemeente Houten voorbereidingen getroffen om, mocht het in de nabije toekomst nodig zijn, sporthal De Wetering snel te kunnen inrichten voor de opvang van maximaal 200 personen.

Naast de voorbereidingen voor crisisnoodopvang, werkt de gemeente, zoals vorige week aangekondigd, aan een plan voor huisvesting, begeleiding en werk voor de groeiende groep statushouders. Dat zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning die in Houten komen wonen.