maandag, 02 november 2015 10:53

Houten creëert kansen voor kwetsbare jongeren

Meer kansen voor kwetsbare jongeren op het gebied van arbeid of dagbesteding. Met dat uitgangspunt hebben de gemeenten in de regio Utrecht waaronder Houten en de scholen afspraken gemaakt.

Op 29 oktober 2015 ondertekenden schoolbestuurders van het VMBO, VSO en Praktijkonderwijs, het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum), De Utrechtse School en onderwijswethouders van de regiogemeenten het convenant ‘Uitstroom en toeleiding jongeren Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs naar arbeid of dagbesteding’. 

Unieke samenwerking

Voor jongeren uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs is het zoeken naar werk na hun opleiding geen eenvoudige opgave. Wethouder onderwijs Herman Geerdes is trots op deze unieke samenwerking tussen scholen en gemeenten in de regio Utrecht. “Elk kind heeft talent en verdient de kans om zich te ontwikkelen naar vermogen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leerlingen een diploma halen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Voor wie dit niet is weggelegd, wordt gezocht naar een andere waardevolle vorm van participeren in de Houtense samenleving. Daarom werken we in de regio Utrecht aan het verbeteren van de aansluiting van voortgezet (speciaal) onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en van onderwijs naar de arbeidsmarkt of dagbesteding.”

Proactieve aanpak

In het convenant is afgesproken dat scholen en gemeenten in de regio Utrecht dezelfde werkwijze hanteren. Iedere gemeente in de regio Utrecht heeft een vast contactpersoon als eerste aanspreekpunt voor de scholen en de jongeren. Tot nu toe had het onderwijs vooral contact met het UWV voor begeleiden naar werk. Ook nieuw is de proactieve aanpak waarbij al tijdens de opleiding jongeren worden voorbereid op de volgende stap. Dit gaat in samenwerking met het jongerenloket WIL (Werk & Inkomen Lekstroom), RMC (Regionaal Meldpunt en Coördinatie verzuim en vroegtijdig schoolverlaten) en indien nodig het Sociaal Team Houten.