zondag, 23 december 2012 09:02

Feestelijke dag voor aanpak zwerfafval

13 december was een feestelijke dag in Houten, de ZAP-gemeente (Zwerf-Afval-Pakken) van 2012. In ons mooie kringloopcentrum werden de oorkondes en ZAP-speldjes voor de Zwerfafvalpakkers uitgereikt. Ook werd de gemeentelijke website gelanceerd, waar burgers zich kunnen aanmelden om te helpen tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart 2013.

Feestelijke dag voor aanpak zwerfafvalHouten is de ZAP-gemeente van 2012. Dat betekent dat honderden bewoners actief doen aan Zwerf-Afval-Pakken, ZAP-pen.

13 december was het een feestelijke dag. in de ZAP-gemeente van 2012. Niet alleen werden de oorkondes en ZAP-speldjes voor de Zwerfafvalpakkers uitgereikt in ons mooie kringloopcentrum, maar ook de gemeentelijke website werd gelanceerd waarop burgers zich kunnen aanmelden als buurtambassadeur of vrijwilliger om te helpen tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart 2013. Dit naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel “buurtgericht opschonen”.

Ons initiatief is formeel nog vertaald in een raadsvoorstel (zie bijlage) dat we eind januari bespreken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de gemeente gaat in 2013 en 2014 buurtambassadeurs werven voor zwerfvuilacties tijdens de Landelijke Opschoondag in Houten
  • de gemeente faciliteert dit via de website. Kijk op www.houten.nl/houtenschoon
  • de gemeente stelt voor de zwerfvuilacties veiligheidshesjes, zwerfafvalgrijpers, vuilniszakken en afvalzakringen ter beschikking

GroenLinks gaat er helemaal vanuit dat het initiatief tot het houden van buurtgerichte opschoonacties een succes wordt. We vinden het erg leuk als veel burgers zich aanmelden als buurtambassadeur of vrijwilliger. Meld je dus aan via de website, want Houten schoon dat doen we Gewoon samen!