zaterdag, 22 december 2012 20:00

De GroenLinks-fractie steunt sportgebouw én Taurus

GroenLinks is blij dat de handbalvereniging een private sponsor heeft gevonden die mee wil investeren in een nieuw sportgebouw aan de Kruisboog. GroenLinks vindt het echter wel vreemd dat dit initiatief niet is gekoppeld aan de lopende gesprekken met volleybalvereniging Taurus over de bouw van een tweede sporthal. Wij dienden daarom een motie in.

Tijdens de raadsvergadering van 11 december stond het initiatief om te komen tot een nieuw sportgebouw aan de Kruisboog op de agenda. Dit gebouw komt tot stand omdat de handbalvereniging een private sponsor heeft gevonden die mee wil investeren.

Het initiatief van de handbalvereniging komt de gemeente natuurlijk goed uit. De gemeente heeft minder te besteden. Een particulier initiatief om te komen tot een handbalhal in combinatie met een dojo (vechtsportruimte), en opvang van capaciteit voor de scholengemeenschap Het Houtens, klinkt goed en verdient ondersteuning. Die werd in de raad dan ook uitgesproken.

Fractievoorzitter Tijm Corporaal ging echter ook in op iets wat GroenLinks niet goed bevalt. In 2011 was de gemeente namelijk nog druk in onderhandeling met volleybalvereniging Taurus, die graag een tweede sporthal wilde. Op 30 mei 2011 was er nog een overleg tussen de gemeente Houten en Taurus. In dit overleg werd gesteld dat er geen capaciteitstekort meer zou zijn volgens de recente prognoses.

Na dit overleg kwamen Taurus en de gemeente overeen om in september verder te praten, waarbij ook de mogelijkheid zou worden besproken dat Taurus zelf de uitbreiding van het sportcomplex zou realiseren.

Tegen die achtergrond vind GroenLinks het raar dat het college al in juni 2011 heeft besloten mee te werken aan verder onderzoek naar dit initiatief, omdat dit initiatief een oplossing kan zijn voor het capaciteitstekort bij sportverenigingen als gevolg van het sluiten van Den Oord.

Taurus lijkt ingehaald door het initiatief van de handbalvereniging. Wij gaven aan verbaasd te zijn, omdat niet geprobeerd is beide initiatieven aan elkaar te koppelen. Dat had voor de hand gelegen. Als enige partij stelden wij daar in de gemeenteraad de volgende vragen over:

  • Hoe kan het dat Taurus niet is meegenomen in dit traject?
  • Wat hebben de wethouder en sportplatform Houten gedaan om synergie-effecten te realiseren, ook met Taurus?
  • Recent is de vergunning voor de bouw van een tweede sporthal door Taurus met vijf jaar verlengd. Hoe reëel is het dat er ooit nog een derde hal komt?

De GroenLinks-fractie en de volleybalvereniging tonen zich ook reëel. Volleybalvereniging Taurus heeft heel sportief verklaard de handbalvereniging niet voor de voeten te willen lopen. GroenLinks kwam daarom met een motie (zie de pdf onderaan dit artikel) waarin we Taurus toch enige ondersteuning bieden. De motie werd aangeboden met de opmerking dat het nog mooier zou zijn als handbal, Taurus, dojo en school het voor elkaar krijgen alsnog tot synergie-effecten te komen.

We zijn blij met de brede steun voor de motie in de gemeenteraad.

Lees meer http://houten.groenlinks.nl/de-groenlinks-fractie-steunt-sportgebouw-en-taurus