zondag, 22 november 2015 11:03

Opvang vluchtelingen in Houten

Elk jaar krijgen gemeenten de opdracht van de landelijke overheid om een bepaald aantal vluchtelingen die in Nederland (tijdelijk) mogen blijven, zogenaamde statushouders, te huisvesten en te ondersteunen.

In 2015 zijn in Houten 96 vluchtelingen komen wonen, vrijwel een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is de opdracht van de landelijke overheid uitgevoerd en een achterstand uit voorgaand jaar weggewerkt. Een bijzonder feit omdat we weten dat veel gemeenten met een achterstand blijven zitten.
Omdat de toegenomen opvang van statushouders in Houten ook groot beslag legt op betaalbare woningen onderzoekt Viveste mogelijkheden om in 2016 naast het reguliere aanbod van huurwoningen een aanbod voor spoedzoekers te realiseren. Dit worden eenvoudige woningen, bijvoorbeeld met gezamenlijk gebruik van douche en toiletruimten. Speciaal voor statushouders, jongeren en gescheiden personen die snel een tijdelijke woning zoeken.

Bij de opvang van vluchtelingen zijn, naast de gemeente en Viveste, veel organisaties betrokken: de scholen, het infospreekuur, het wereldhuis, Stichting Present en ‘van Houten&co’. Sinds drie jaar is bij ‘van Houten&co’ de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen ondergebracht. Vrijwilligers ondersteunen vluchtelingen die in Houten komen wonen met het eerste regelwerk, de huisvesting en de weg weten te vinden in Nederland en Houten. Na een begeleiding van anderhalf jaar zijn de vluchtelingen ingeburgerd en kunnen ze zelfstandig deelnemen aan de samenleving. In de periode waarin vluchtelingen de inburgeringscursus volgen staan de taalcoaches hen bij in het leren van de Nederlandse taal. De verdubbeling van het aantal te begeleiden vluchtelingen betekende een grote inzet van beroepskrachten en vrijwilligers. In totaal zijn er 60 vrijwilligers betrokken en 2 beroepskrachten die de werkzaamheden coördineren en de vrijwilligers ondersteunen.