maandag, 23 november 2015 17:08

Informatievoorziening over militaire oefening 23 november

Defensie heeft gisteravond in Houten, met name ter hoogte van de Lekdijk, een oefening met een aantal helikopters gehouden. De oefening, en vooral het feit dat daarbij is geschoten, heeft tot de nodige vragen en ook ongerustheid onder inwoners geleid.

Omdat niet duidelijk was dat het om een oefening ging, is een aantal mensen flink geschrokken. Het gemeentebestuur vindt het erg vervelend voor hen dat dit zo is gelopen.

Naar aanleiding van wat er is gebeurd, heeft de gemeente contact gehad met Defensie. In een telefoongesprek met de burgemeester heeft de eindverantwoordelijke generaal zijn verontschuldigingen aangeboden voor het tekortschieten van de informatievoorziening en beterschap beloofd.

Op 4 december is er opnieuw een militaire oefening in de gemeente Houten. Die staat los van de oefening van gisteren. Zie voor meer informatie over de oefening van volgende week het nieuwsbericht op deze site.